فیلد کد تخفیف

راهنمای تنظیم کد تخفیف به دو صورت ریالی و درصدی

اعمال کد تخفیف در فرم ساز

در نظر گرفتن کد تخفیف و اعمال آن بر روی مبلغ نهایی یکی از مسائلی هستش که در همه مشاغل و بر روی همه‌ی فاکتور ها در نظر گرفته میشود. فرم ساز فرم افزار نیز با توجه به کاربردی بودن آن در همه‌ی مشاغل و قابلیت صدور فاکتور آنلاین این امکان را داراست که فیلدی را برای کد تخفیف در نظر گرفته و بر اساس مقادیر وارد شده تخفیف های درصدی و ریالی اعمال کرد.

تخفیف درصدی و ریالی یعنی چی؟

تخفیف درصدی به تخفیفی گفته میشود که فرضاً 15 درصد بر روی مبلغ کل تخفیف اعمال شود و تخفیف ریالی نیز به مبلغ ثابتی گفته میشود که مبلغ نهایی هرچقد باشد فرضاً 50 هزارتومان تخفیف اعمال شود. با در نظر گرفتن تفاوت این دو نوع تخفیف تنظیماتی که برای هر نوع تخفیف در فرمساز فرم افزار اعمال میشود متفاوت است که در ادامه به بررسی و آموزش تنظیم هر یک از این دو مورد خواهیم پرداخت.

فیلد کد تخفیف درصدی در فرم ساز:

برای اینکه بتونیم تخفیف درصدی اعمال کنیم و مبلغ نهایی پس از کسر تخفیف رو نمایش بدیم لازم هستش که ابتدا فرممون رو طراحی کنیم. در این مثال میخواهیم یک کد تخفیف 15% داشته باشیم و عبارت این کد تخفیف برابر با "takhfif" باشد.
در این فرم بایستی یک فیلد فرمول داشته باشیم تا مبلغ کل را محاسبه کند. اسم این فیلد فرمول رو توی این مثال خاص میزاریم "مبلغ".

کد تخفیف در فرمساز

در ادامه به یک فیلد فرمول دیگر نیاز داریم که در صفحه‌ی طراحی فرم قرار میدهیم. و اسمش رو میزاریم 15% تخفیف. در قسمت فرمول مبلغ را در 15% درصد ضرب میکنیم. در واقع این فیلد مبلغی که بایستی با اعمال 15% تخفیف کسر شود را محاسبه میکند.

فیلد کد تخفیف

حال نیاز به یک فیلد فرمول دیگر داریم تا با کم کردن مبلغ تخفیف، مقدار قابل پرداخت رو بهمون نشون بده. اسمش رو میزاریم مبلغ قابل پرداخت و در قسمت فرمولش فیلد "مبلغ" را از فیلد "15% تخفیف" کم میکنیم.

تخفیف در فرم آنلاین

تنظیمات مربوط به فرمول های این فرم تمام شد. حال نوبت به تنظیم عبارت کد تخفیف است.
یک فیلد متن در فرم قرار داده و اسمش را برابر "کد تخفیف" میگذاریم. از قسمت شرط گذاری این فیلد بایستی مشخص کنیم که اگر مقدار وارد شده در این فیلد برابر با کلمه "takhfif" بود آنگاه فیلد "15% تخفیف" آشکار شود و در غیر این صورت پنهان باشد. این کار در واقع برای این است که اگر کد تخفیف به درستی وارد شد تخفیف اعمال شود و در غیر این صورت تخفیفی داده نشود.

کد تخفیف
فیلد تخفیف

نکته: از طریق راهنمای شرط گذاری با نحوه شرط گذاری‌ها اطلاعات بیشتری کسب کنید

به همین راحتی فرمی داریم که اگر بخواهیم تخفیف درصدی به کاربر داده شود فقط کافیست عبارت درست را در فیلد مورد نظر وارد کند و نرم افزار فرم ساز فرم افزار تمامی محاسبات، میزان تخفیف و مبلغ قابل پرداخت را به شخص نمایش میدهد.

فیلد تخفیف

نکته: از طریق راهنمای تنظیم درگاه پرداخت نحوه تنظیم درگاه پرداخت و اتصال آن به فرمساز را آموزش خواهید دید

فیلد کد تخفیف ریالی در فرم ساز:

در یک مثال اگر لازم باشه با وارد کردن عبارت "formafzar" در فیلد کد تخفیف یک مقدار ثابت فرضاً 50 هزارتومان تخفیف داده شود لازم است که به روشی که در ادامه گفته میشود عمل کنید.
یک فیلد فرمول برای محاسبه تمام ارقام و محاسبات فرم احتیاج داریم که اسمش رو میزاریم مبلغ و در قسمت فرمولش آیتم هایی که باید محاسبه شود رو پیاده میکنیم.

فیلد تخفیف

به یک فیلد فرمول دیگر احتیاج داریم که اسمش رو میزاریم تخفیف و از قسمت فرمولش عدد 50 هزارتومان رو وارد میکنیم

تخفیف ریالی

به یک فیلد فرمول دیگر احتیاج داریم که اسمش رو میزاریم مبلغ قابل پرداخت که از قسمت فرمولش فیلد مبلغ رو از فیلد تخفیف کم میکنیم.

تخفیف ریالی فرمساز

به یک فیلد متن هم احتیاج داریم و اسمش را میگذاریم "کد تخفیف". حال از قسمت شرط گذاری این فیلد تنظیم میکنیم که اگر مقدار وارد شده برابر با عبارت "formafzar" بود فیلد "تخفیف" آشکار شود و در غیر این صورت پنهان باشد. با این کار اگر شخص غبارت کد تخفیف را به درستی وارد کند مبلغ 50 هزارتومان از مبلغ کسر و مبلغ قابل پرداخت نمایش داده میشود.

فیلد تخفیف مبلغی
فیلد تخفیف مبلغی

به همین راحتی تونستیم فیلد کد تخفیف ریالی برای فرممون طراحی کنیم و در فرم های مختلف مانند فرم های فروش آنلاین، فرم های صدور فاکتور و.... از این روش برای ارائه کد تخفیف به مشتری استفاده کنیم.

فیلد تخفیف مبلغی