نظرسنجی فرم افزار

نظرات خود را در مورد نرم افزار فرم ساز و آزمون ساز ثبت نمایید

رکسانا (نجفی)

خیلی زیاد

(محمد علی عباس نژاد)

عالی بوده است نکته خیلی قابل توجه این است که پس زمینه ها خیلی جذاب هستند

(مهسا محمد حسین زاده)

خوب بود

کاربر 38675

باعث پیشرفت کار شده است

کاربر 21660

خیلی عالی هست بهترین فرم سازی هست که تا حالا تولید شده ، کار کردن باهاش خیلی خوبه و کارها رو بهینه می کنه

(مریم اسماعیلی)

درد سر ثبت نام حضوری و تلفنی را در این شرایط از گروه ما برداشته است

کاربر 30712

خيلي زياد

(محمد شیخی)

تعامل و تکلیف با دانش اموزان اسان شده است

کاربر 22456

خیلی عالی

کاربر 10793

منظم تر و دقیقتر شدم

کاربر 22384

خوب بود کارمو راحت کرد

کاربر 9185

خوبه

کاربر 45531

سهولت در جمع آوری داده و اطلاعات

کاربر 26538

افزایش کلاس کاری

کاربر 40223

زمان کمتری برای ارزشیابی صرف می کنم.

کاربر 45114

دسترسی راحت به فرمها و سازماندهی

کاربر 15077

آزمون هدفمنتر و قابل کنترل می شود.

کاربر 47811

عالی

کاربر 42455

آزمون از دانش آموزان را راحت کرده

کاربر 25479

تسریع در بررسی تکالیف دانش آموزان