ساخت فرم آنلاین

فرم ساز رایگان بدون محدودیت زمانی استفاده نمایید

	ساخت فرم آنلاین

تعرفه‌ها

مورد اعتماد بیش از 88 هزار همراه و برندهای معتبر

با خرید اشتراک 1 ساله، هزینه 2 ماه را تخفیف بگیرید

 • ایجاد فرم
 • ثبت اطلاعات
 • فضای ذخیره سازی
 • تعداد فیلدهای فرم
 • قالب چاپ فرم
 • ارسال پیامک
 • قالب ثبت فرم
 • خروجی اکسل
 • پرداخت آنلاین
 • رزرو وقت
 • فیلدهای پیشرفته
 • تنظیمات پیشرفته
  • پارامترهای لینک فرم
  • محدودیت ثبت فرم
  • لینک ویرایش فرم
  • لینک مشاهده فرم
  • لینک فرم مرتبط
 • ثبت اطلاعات از اکسل
 • گزارش‌های پیشرفته
  • اشتراک گذاری گزارش
  • گزارشات متنی و محاسبه ای
  • تعداد ابزار گزارش در هر صفحه به ازای هر کاربر
  • تعداد صفحه گزارش
 • نمایش پیشرفته اطلاعات
  • نمایش در کانبان بورد
  • نمایش در تقویم
  • ویرایش سریع
 • دسترسی با جزئیات
 • وب‌هوک، زاپیر
 • تغییر لینک اشتراک
 • اتصال به تلگرام
 • اتصال به پنل‌های پیامکی
 • تعریف فرستنده ایمیل دلخواه
 • احراز هویت
 • فیلد فرم
 • شارژ پیامک اولیه (هدیه اولین خرید)
 • کاربر زیرمجموعه
 • پشتیبانی از طریق تیکت
ساده
رایگان

 • ایجاد فرم 3 عدد
 • ثبت اطلاعات 100 عدد
 • فضای ذخیره سازی 50 مگابایت
 • تعداد فیلد‌های فرم 15 فیلد
 • قالب چاپ فرم 1 عدد
 • ارسال پیامک -
 • قالب ثبت فرم -
 • خروجی اکسل -
 • پرداخت آنلاین -
 • رزرو وقت -
 • فیلدهای پیشرفته -
 • تنظیمات پیشرفته -
  • پارامترهای لینک فرم -
  • محدودیت ثبت فرم -
  • لینک ویرایش فرم -
  • لینک مشاهده فرم -
  • لینک فرم مرتبط -
 • ثبت اطلاعات از اکسل -
 • گزارش‌های پیشرفته -
  • اشتراک گذاری گزارش -
  • گزارشات متنی و محاسبه ای -
  • تعداد ابزار گزارش در هر صفحه به ازای هر کاربر 3
  • تعداد صفحه گزارش 1
 • نمایش پیشرفته اطلاعات -
  • نمایش در کانبان بورد -
  • نمایش در تقویم -
  • ویرایش سریع -
 • دسترسی با جزئیات -
 • وب‌هوک، زاپیر -
 • تغییر لینک اشتراک -
 • اتصال به تلگرام -
 • اتصال به پنل‌های پیامکی -
 • تعریف فرستنده ایمیل دلخواه -
 • احراز هویت -
 • فیلد فرم -
 • شارژ پیامک اولیه -
 • کاربر زیرمجموعه 1
 • پشتیبانی از طریق تیکت -
شروع کنید
پایه
ماهیانه 51 هزار تومان

 • ایجاد فرم نامحدود
 • ثبت اطلاعات 5,000 عدد
 • فضای ذخیره سازی 200 مگابایت
 • تعداد فیلد‌های فرم نامحدود
 • قالب چاپ فرم نامحدود
 • ارسال پیامکبه کاربران داخلی
 • قالب ثبت فرم
 • خروجی اکسل
 • پرداخت آنلاین -
 • رزرو وقت -
 • فیلدهای پیشرفته -
 • تنظیمات پیشرفته -
  • پارامترهای لینک فرم -
  • محدودیت ثبت فرم -
  • لینک ویرایش فرم -
  • لینک مشاهده فرم -
  • لینک فرم مرتبط -
 • ثبت اطلاعات از اکسل -
 • گزارش‌های پیشرفته -
  • اشتراک گذاری گزارش -
  • گزارشات متنی و محاسبه ای -
  • تعداد ابزار گزارش در هر صفحه به ازای هر کاربر 5
  • تعداد صفحه گزارش 1
 • نمایش پیشرفته اطلاعات -
  • نمایش در کانبان بورد -
  • نمایش در تقویم -
  • ویرایش سریع -
 • دسترسی با جزئیات -
 • وب‌هوک، زاپیر -
 • تغییر لینک اشتراک -
 • اتصال به تلگرام -
 • اتصال به پنل‌های پیامکی -
 • تعریف فرستنده ایمیل دلخواه -
 • احراز هویت -
 • فیلد فرم -
 • شارژ پیامک اولیه(هدیه اولین خرید) 20 عدد
 • کاربر زیرمجموعه 3
 • پشتیبانی از طریق تیکت
شروع کنید
حرفه‌ای
ماهیانه 129 هزار تومان

مناسب برای ساخت آزمون

 • ایجاد فرم نامحدود
 • ثبت اطلاعات 20,000 عدد
 • فضای ذخیره سازی 500 مگابایت
 • تعداد فیلد‌های فرم نامحدود
 • قالب چاپ فرم نامحدود
 • ارسال پیامکبه تمام شماره‌ها
 • قالب ثبت فرم
 • خروجی اکسل
 • پرداخت آنلاین  
 • رزرو وقت  
 • فیلدهای پیشرفته 
 • تنظیمات پیشرفته  
  • پارامترهای لینک فرم
  • محدودیت ثبت فرم
  • لینک ویرایش فرم
  • لینک مشاهده فرم
  • لینک فرم مرتبط
 • ثبت اطلاعات از اکسل
 • گزارش‌های پیشرفته -
  • اشتراک گذاری گزارش -
  • گزارشات متنی و محاسبه ای -
  • تعداد ابزار گزارش در هر صفحه به ازای هر کاربر 10
  • تعداد صفحه گزارش 1
 • نمایش پیشرفته اطلاعات -
  • نمایش در کانبان بورد -
  • نمایش در تقویم -
  • ویرایش سریع -
 • دسترسی با جزئیات -
 • وب‌هوک، زاپیر -
 • تغییر لینک اشتراک -
 • اتصال به تلگرام -
 • اتصال به پنل‌های پیامکی -
 • تعریف فرستنده ایمیل دلخواه  
 • احراز هویت -
 • فیلد فرم -
 • شارژ پیامک اولیه(هدیه اولین خرید) 30 عدد
 • کاربر زیرمجموعه 10
 • پشتیبانی از طریق تیکت  
شروع کنید
تجاری
ماهیانه 276 هزار تومان

 • ایجاد فرم نامحدود
 • ثبت اطلاعات نامحدود
 • فضای ذخیره سازی 1 گیگابایت
 • تعداد فیلد‌های فرم نامحدود
 • قالب چاپ فرم نامحدود
 • ارسال پیامکبه تمام شماره‌ها
 • قالب ثبت فرم
 • خروجی اکسل
 • پرداخت آنلاین  
 • رزرو وقت  
 • فیلدهای پیشرفته 
 • تنظیمات پیشرفته  
  • پارامترهای لینک فرم
  • محدودیت ثبت فرم
  • لینک ویرایش فرم
  • لینک مشاهده فرم
  • لینک فرم مرتبط
 • ثبت اطلاعات از اکسل
 • گزارش‌های پیشرفته  
  • اشتراک گذاری گزارش -
  • گزارشات متنی و محاسبه ای
  • تعداد ابزار گزارش در هر صفحه به ازای هر کاربر 15
  • تعداد صفحه گزارش 1
 • نمایش پیشرفته اطلاعات  
  • نمایش در کانبان بورد
  • نمایش در تقویم
  • ویرایش سریع
 • دسترسی با جزئیات  
 • وب‌هوک، زاپیر  
 • تغییر لینک اشتراک  
 • اتصال به تلگرام  
 • اتصال به پنل‌های پیامکی  
 • تعریف فرستنده ایمیل دلخواه  
 • احراز هویت -
 • فیلد فرم -
 • شارژ پیامک اولیه(هدیه اولین خرید) 50 عدد
 • کاربر زیرمجموعه 25
 • پشتیبانی از طریق تیکت  
شروع کنید
اختصاصی
ماهیانه 545 هزار تومان

 • ایجاد فرم نامحدود
 • ثبت اطلاعات نامحدود
 • فضای ذخیره سازی 2 گیگابایت
 • تعداد فیلد‌های فرم نامحدود
 • قالب چاپ فرم نامحدود
 • ارسال پیامکبه تمام شماره‌ها
 • قالب ثبت فرم
 • خروجی اکسل
 • پرداخت آنلاین  
 • رزرو وقت  
 • فیلدهای پیشرفته 
 • تنظیمات پیشرفته  
  • پارامترهای لینک فرم
  • محدودیت ثبت فرم
  • لینک ویرایش فرم
  • لینک مشاهده فرم
  • لینک فرم مرتبط
 • ثبت اطلاعات از اکسل
 • گزارش‌های پیشرفته  
  • اشتراک گذاری گزارش
  • گزارشات متنی و محاسبه ای
  • تعداد ابزار گزارش در هر صفحه به ازای هر کاربر 20
  • تعداد صفحه گزارش 10
 • نمایش پیشرفته اطلاعات  
  • نمایش در کانبان بورد
  • نمایش در تقویم
  • ویرایش سریع
 • دسترسی با جزئیات  
 • وب‌هوک، زاپیر  
 • تغییر لینک اشتراک  
 • اتصال به تلگرام  
 • اتصال به پنل‌های پیامکی  
 • تعریف فرستنده ایمیل دلخواه  
 • احراز هویت  
 • فیلد فرم  
 • شارژ پیامک اولیه(هدیه اولین خرید) 100 عدد
 • کاربر زیرمجموعه 100
 • پشتیبانی از طریق تیکت  
شروع کنید
* ماژول گفتگوی آنلاین هر ماه 35 هزار تومان، قابل خرید برای تمام پلن ها
در بخش زیر می‌توانید پاسخ به سوالات متداول تعرفه را مشاهده کنید .

با خرید اشتراک یک ساله

۲ ماه
کمتر پرداخت کنید

با خرید اشتراک ۶ ماهه

۱ ماه
کمتر پرداخت کنید

با خرید اشتراک ۳ ماهه

٪۱۶
کمتر پرداخت کنید

آیا نیاز به امکانات بیشتری دارید؟

اگر مایلید علاوه بر امکانات فرم ساز امکانات دیگری در خصوص مدیریت ارتباط با مشتریان خود داشته باشید اینجا کلیک نمایید

سوالات متداول

به چه علت لازم است که یکی از پنل ها را خریداری کنم؟

همانگونه که در ویژگی‌های هر پنل نوشته شده است استفاده از پنل‌ها امکانات بیشتری نسبت به پنل رایگان در اختیارتان قرار خواهد داد که مهمترین آن‌ها استفاده از فیلدهای پیشرفته و تنظیمات پیشرفته و امکان ساخت بیشتر فرم و ثبت اطلاعات بیشتر توسط مشتریانتان خواهید داشت.


چگونه می‌توانم پنل خریداری و یا تمدید کنم؟

وارد حساب کاربری خود در فرم افزار شوید ، در گوشه بالا سمت چپ روی آیکن پروفایل کلیک کنید. از منوی باز شده "تمدید-ارتقاء پنل" را انتخاب کنید، در صفحه‌ی باز شده روی نوع پلنی که مدنظر شماست کلیک کنید تا انتخاب شود. مدت زمان اشتراک را انتخاب کنید سپس با کلیک روی دکمه "پرداخت" به درگاه بانک هدایت شده و پرداخت را انجام دهید . در صورتی که پرداخت موفق باشد ، تمام ویژگی‌ها و امکانات پنل انتخاب شده برای شما در لحظه فعال خواهد شد.


منظور از کاربر زیرمجموعه در تعرفه چیست؟

در فرم افزار شما می‌توانید علاوه بر کاربر اصلی که به عنوان مدیر پنل در هنگام ثبت نام ایجاد میشود، همکاران خود را هم به عنوان کاربر به پنل دعوت کنید تا بتوانند بر اساس دسترسی تعیین شده از امکانات استفاده کنند. اپراتور یا کاربر زیرمجموعه به معنی افراد عمومی که فرم را ثبت می‌کنند نیست.


منظور از ارسال پیامک و شارژ پیامک اولیه چیست؟

در فرم افزار این امکان وجود دارد که در هنگام ثبت یا ویرایش فرم تنظیماتی صورت گیرد تا پیامک ارسال شود. توجه داشته باشید این سیستم برای ارسال پیامک گروهی و تبلیغاتی نیست . منظور از شارژ پیامک اولیه، شارژ هدیه ای است که روی فرستنده عمومی فرم افزار قرار دارد. ارسال پیامک در پلن پایه فقط برای کاربران داخلی فرم افزار قابل ارسال می باشد، ولی در پلن حرفه ای و بالاتر با تایید هویت امکان ارسال پیامک به شماره ثبت شده در فرم و هر شماره ای که نیاز داشتید وجود دارد. راهنمای بخش پیامک


منظور از تعداد ثبت اطلاعات در تعرفه چیست؟

منظور از عنوان "ثبت اطلاعات" در تعرفه تعداد مجاز ارسال اطلاعات برای سیستم است و چنانچه مجموع تعداد رکوردهای ثبت شده در همه فرمها از آن فراتر شد باید نسبت به ارتقا پلن اقدام کنید و یا اطلاعات قدیمی تر را حذف کنید.


اگر برای شروع یکی از پلنها را خریداری کنم، آیا امکان تغییر آن هست؟

بله این امکان وجود دارد، در بخش ارتقا ابتدا روی نوع پلنی که میخواهید کلیک کنید تا نوع پلن مورد نظر شما انتخاب شود. اگر صرفا میخواهید نوع پلن خود را تغییر دهید نیازی به پرداخت نیست. در این حالت سیستم بر اساس مدت زمان باقی مانده شما، نوع پلن را تغییر می‌دهد و چنانچه نوع پلن از نسخه فعلی بالاتر باشد زمان را کم و در غیر اینصورت زیاد می‌کند.


آیا فرم افزار برایمان تخفیف در نظر می‌گیرد؟

البته، فرم افزار در طول سال جشنواره‌های متعددی برگزار کرده و برای مشتریان تخفیف‌های خوبی در نظر می‌گیرد.


در صورت تمدید به صورت سالانه، فرم افزار مزایای خاصی برایمان در نظر دارد؟

بله، در صورتی پنل خود را به صورت سالانه تمدید نمایید هزینه‌ی 2 ماه به شما هدیه داده خواهد شد. با پرداخت هزینه 10 ماه پنل شما 12 ماه تمدید خواهد شد.


در صورتی که امکانات بیشتری نسبت به پنل های موجود بخواهیم، چه کاری از دست فرم افزار برمی‌آید؟

فرم افزار پیوسته تلاش می‌کند تا نیاز کاربران مرتفع شود و برای امکانات بیشتر نسبت به پنل های موجود نیز چاره اندیشیده است. امکان اتصال به نرم افزار crm و انتقال اطلاعات از مواردی است که در دستور کار تیم فرم افزار قرار دارد.


ماژول گفتگوی آنلاین رو به چه صورت می توان فعال کرد؟

در صورتی که پنل را خریداری کرده باشید می توانید از بخش شارژ ماژول گفتگوی آنلاین را خریداری نمایید و هزینه آن با میزان روز باقی مانده به انقضای پنل محاسبه می گردد. اگر هنوز پلن را خریداری نکرده باشید یا هنگام تمدید می خواهید ماژول گفتگوی آنلاین را فعال نمایید می توانید از بخش تمدید پلن ماژول را همزمان خریداری نمایید و به تعداد ماه های انتخاب شده برای تمدید یا خرید، ماژول گفتگوی آنلاین نیز فعال می شود.


ایجاد فرم در 3 مرحله آسان

به صورت ساده می‌توان فرم های مورد نظر خود را ایجاد نمایید

1

ثبت نام

با وارد کردن اطلاعات کاربری و تایید آن به آسانی می‌توانید ثبت نام نمایید.

ثبت نام
ثبت نام
2

ساخت فرم

ساخت فرم‌های مورد نیاز خود مطابق با قوانین و منطبق بر نام تجاری شما

ساخت فرم
3

اشتراک گذاری

قرار دادن فرم در وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جهت وارد کردن اطلاعات توسط مشتری‌ها و کاربران

اشتراک گذاری فرم