راهنمای ساخت آزمون آنلاین

طراحی آزمون آنلاین با استفاده از فرمساز فرم‌افزار

پرسشنامه آنلاین

آزمون آنلاین

آزمون آنلاین کمک می‌کند تا امتحانات به صورت خودکار انجام شود و هدف از برگزاری آزمون آنلاین این است که به طور مؤثر با استفاده از یک سیستم تمام خودکار عمل ارزیابی انجام شود تا نه تنها در زمان ارزیابی صرفه‌جویی شود بلکه نتایج سریع‌تری نیز ارائه شود. در این مقاله قصد داریم نحوه‌ی ساخت یک پرسشنامه آنلاین با استفاده از فرمساز فرم‌افزار را آموزش دهیم که در آن پس از طراحی سوالات و برگزاری آزمون آنلاین می‌توان نتیجه‌ی آزمون را در همان لحظه مشاهده نمود.

نحوه‌ی ساخت آزمون چند گزینه‌ای

اگر هدف طراحی سوالات چند گزینه‌ای باشد بایستی از فیلد "دکمه رادیویی" استفاده شود زیرا استفاده از این فیلد امکان انتخاب فقط یک گزینه را خواهد داد. در تنظیمات فیلد در قسمت "عنوان" می‌توان صورت سوال را یادداشت کرد(1) همچنین از قسمت "نحوه‌ی نمایش" امکان انتخاب نمایش گزینه‌ها را به صورت ستونی و یا سطری وجود دارد(2) و اگر سوالی نیاز به توضیح دارد (راهنما یا اختیاری بودن سوال) می‌توان از قسمت توضیحات فیلد استفاده نمود.

آزمون آنلاین

نحوه‌ی ساخت آزمون تشریحی

برای طراحی سوالات تشریحی می‌توان از فیلد متن چند خطی استفاده نمود و عنوان سوال را مانند حالت قبل در قسمت "عنوان" یادداشت کرد.

آزمون آنلاین

در استفاده از فیلد چند خطی امکانات دیگری نیز وجود دارد. به عنوان مثال طراح، سوالی طرح می‌کند و با توجه به محتویات موضوع می‌تواند از قسمت "محدودیت کاراکتر" مشخص کند حداقل و حداکثر کاراکترهای قابل نیاز کاربر چقدر باشد (2) و در قسمت "اندازه" پهنای فیلد را مشخص کند (3) همچنین از قسمت "ارتفاع" تعداد سطرهای فیلد قابل تنظیم است(4).

آزمون آنلاین

تعیین نمره با استفاده از فیلد فرمول

نمره دهی به سوالات آزمون در فرمساز فرم‌افزار با استفاده از فیلد فرمول قابل انجام است. قبل از آموزش، نکته‌ی قابل ذکر این است که نمره دهی به صورت آنلاین فقط برای سوالات چند گزینه‌ای قابل انجام است و سوالات تشریحی نیاز به بررسی طراح دارند و بلافاصله بعد از پایان آزمون قابل نمره دهی نیست. برای سوالات چند گزینه‌ای بعد از مشخص کردن هر گزینه از قسمت تنظیمات فیلد، با انتخاب "مقدار عددی " می‌توان برای گزینه‌ی درست مقدار 1 و برای مابقی 0 در نظر گرفت. (با توجه به تعداد سوالات و نمره نهایی مقدار گزینه‌ی درست قابل تغییر است)

آزمون آنلاین

در ادامه از یک فیلد فرمول استفاده خواهد شد که برای عدم نمایش نمره در هنگام آزمون بایستی در تنظیمات فیلد، گزینه "بدون عنوان" فعال باشد و "نحوه‌ی نمایش" نیز بر روی حالت پنهان قرار گیرد. سپس با استفاده از فیلد فرمول می‌توان سوالات را با هم جمع کرد تا در پایان مجموع مقدار عددی گزینه‌های انتخابی کاربران نمایش داده شود.

ویدئوی راهنمای ساخت آزمون آنلاین

با فرمساز فرم‌افزار به راحتی آزمون و پرسشنامه آنلاین با قابلیت‌های فراوان طراحی کنید.