ایجاد قالب با طرح‌های مختلف آماده

امکان انتخاب قالب‌های آماده‌ی ایمیل و قالب نمایش فرم همراه با قراردادن خودکار تمامی پارامترهای فرم به اشکال مختلف.

ویدئو راهنمای تنظیم قالب چاپ فرم

در این ویدئو به طور کامل در رابطه با تنظیم قالب چاپ فرم توضیح داده ایم و نحوه دانلود و ویرایش هر قالب را مشخص کرده ایم؛ همچنین کارایی بخش های مربوط به ادیتور نیز توضیح داده شده است

راهنما تنظیم قالب چاپ فاکتور

در این ویدئو تنظیماتی که کاربر برای قالب چاپ فاکتور خود نیاز دارد آموزش داده شده است. علاوه بر فرم مربوط به فاکتور، هر فرمی که نیاز به تکرار شدن فیلدهای فرم دارد و بایستی در هنگام چاپ نمایش بدهد از طریق این ویدئو میتواند تغییرات لازم را اعمال کند.

ویدئو تنظیم قالب چاپ

در این ویدئو راهنما مشاهده خواهید کرد که چگونه تنظیمات مربوط به قرارگیری قالب چاپ در بخش های مختلف مانند پیغام و تغییر مسیر فرم قالب اعمال است.

کاربرد قالب‌های آماده

قالب‌های آماده در موارد زیر کاربرد دارد:
ارسال ایمیل
پیغام ثبت فرم
پیغام شروع عملیات پرداخت
پیغام پرداخت موفق
پیغام پرداخت ناموفق
دعوت‌نامه های مناسبتی
چاپ اطلاعات در سربرگ
صدور بلیط
و...

به همین منظور قالب هایی با طرح‌ها و سبک بندی‌های متفاوت در فرمساز تعبیه شده است.

نحوه استفاده از قالب‌های چاپ فرم

برای استفاده از قالب‌های چاپ فرم ابتدا وارد صفحه‌ی دانلود قالب‌ها شوید.
از منوی دسته‌بندی که در سمت راست تصویر قرار دارد، قالب چاپ فرم را انتخاب کنید.

راهنمای چاپ فرم

در این صفحه با کلیک بر روی هر کدام از قالب‌ها می‌توانید آن را مشاهده و دریافت نمایید.

راهنمای چاپ فرم

همچنین از زبانه‌ی قالب‌ها با کیک بر روی آیکون دریافت می‌توان از بین قالب های موجود، قالب‌ موردنظر را انتخاب، مشاهده، کپی، ویرایش و یا حذف کرد.

راهنمای چاپ فرم

هر قالبی که دریافت می‌شود در قسمت قالب‌های چاپ فرم واقع در موقعیت نشان داده شده در عکس قابل مشاهده خواهد بود که می‌توانید با ویرایش فرم و انتخاب آیکون مشخص شده در تصویر، تمامی قالب‌ها را در اختیار داشته باشید و از آن‌ها استفاده نمایید.

راهنمای چاپ فرم

با باز کردن منوی کشویی امکانات زیر برای شما فراهم خواهد شد:

راهنمای چاپ فرم

پیغام ثبت فرم:
این گزینه در هنگامی که فرمی ثبت می‌شود کاربرد دارد.

راهنمای چاپ فرم

تمام فیلدها:
این گزینه تمامی فیلدهارا به صورت متنی زیر هم قرار داده نمایش می‌دهد.

راهنمای چاپ فرم

فیلدها بصورت عمودی:
تمامی اطلاعات به صورت عمودی در یک جدول زیر هم قرار می‌گیرند.

راهنمای چاپ فرم

فیلدها بصورت افقی:
تمامی اطلاعات به صورت افقی در یک جدول و کنار هم قرار می‌گیرند.

راهنمای چاپ فرم

فیلدها بصورت جدول:
اطلاعات فرم در یک جدول به صورت خانه های پشت سر هم قرار دارد.

راهنمای چاپ فرم

پیغام درخواست پرداخت:
این گزینه برای استفاده در شروع عملیات پرداخت کاربرد دارد.

راهنمای چاپ فرم

رسید پرداخت موفق:
این گزینه برای نمایش پیغام موفقیت‌آمیز بودن عملیات پرداخت کاربرد دارد.

راهنمای چاپ فرم

پیغام پرداخت ناموفق:
این گزینه برای نمایش پیغام خطای عملیات پرداخت کاربرد دارد.