امضای دریافت کالا در فرم ساز

امضاء دیجیتالی در فرم ساز

امضاء دیجیتالی در فرم ساز

امضاء دیجیتالی

در بعضی از کسب و کارها، کالایی یا خدمات حضوری به مشتری ارائه می‌شود و مشتری باید فرمی بابت دریافت کالا یا خدمات امضاء نماید، اکثر این فرم ها به صورت کاغذی می‌باشد.

در کسب و کارهای جدید روند کاغذی از این سیستم ها حذف شده و تمام اطلاعات به صورت دیجیتالی ذخیره می شود و تمام دیتاها به صورت آنلاین و آنی می تواند کاوش شود.

در هنگام تحویل کالا و خدمات امضای مشتری به صورت دیجیتالی دریافت می شود و تمام دیتاها به صورت آنلاین در درست مدیر شرکت یا سازمان می باشد، مدیر شرکت می توان گزارش دقیق و زمان تحویل و اطلاعات آماری در این زمینه را مشاهده نماید.

امضاء دیجیتالی

تنها کاری که نیاز دارید انجام دهید، ساخت فرم تحویل کالا در فرم ساز می باشد، با ایجاد فرم و بخش بندی فرم می توانید هر بخش از فرم را برای کاربر مورد نظر قابل نمایش دهید، یعنی فردی که کالایی را تحویل می دهد فقط بخش مربوط به تحویل کالا را در فرم مشاهده می نماید و اطلاعات بخش های دیگر فرم برای کاربر قابل مشاهده نمی باشد.

در صورت نیاز می توانید امضای مشتری را به همراه اطلاعات مورد نیاز چاپ یا به مشتری ایمیل نمایید.

به همین سادگی سیستم کاغذی تبدیل به سیستم دیجیتالی می شه و دیجیتالی شدن سیستم امکانات زیادی رو در اختیار شما قرار می‌دهد، می توانید گزارش های متنوعی رو مشاهده نماید و با تجزیه و تحلیل این گزارشات در فرم ساز و اطلاعات فرم های ثبت شده تصمیمات درستی برای کسب و کار یا شرکت خود بگیرید.

فیلد امضای دیجیتال در فرم ساز یکی از فیلدهای پیشرفته می باشد که به وسیله این فیلد می توانید سندها و قراردادهای دیجیتالی ساخته و بعد از به امضاء رساندن این سندها آنها را بایگانی نمایید

برای کسب و کاری که در آن بخش تحویل کالا مهم می باشد، استفاده از سیستم فرم ساز و امضای دیجیتالی باعث تحول در کسب و کار آنها خواهد شد.