گزارش‌گیری در فرمساز

گزارش‌گیری در فرمساز

گزارش‌گیری در فرم

در بخش گزارش، پس از انتخاب فرم مورد نظر گزارش‌های مربوط به آن فرم نمایش داده می‌شود. به صورت پیش فرض چند گزارش در این بخش وجود دارد، که می‌توانید با استفاده از دو گزینه فیلتر و تنظیمات این گزارش‌ها را با توجه به نیاز خود تغییر بدهید.

همچنین امکان تغییر اندازه گزارش به صورت طولی و عرضی و امکان جابجایی و تنظیم چیدمان گزارش ها به صورت دلخواه در صفحه گزارش گیری وجود دارد.

گزارش‌گیری در فرمساز

فیلتر: با استفاده از گزینه فیلتر، می‌توان شروط مختلفی بر روی داده های فرم قرار داد و اطلاعات فرم‌ها را فیلتر نمود و تغیبرات را ذخیره نمود تا گزارش بر اساس فیلتر های اعمال شده نمایش داده شود.
جهت راهنمای استفاده از شرط گذاری کلیک کنید.

تنظیمات: با کلیک بر روی آیکون تنظیمات منوی زیر برای شما نمایش داده میشود که با استفاده از آن می‌توانید گزارش را مطابق با نظر خود تنظیم نمایید.

گزارش در فرم ساز
بارگذاری مجدد: از این گزینه برای بروز رسانی داده‌های نمایشی می‌توانید استفاده کنید.
تنظیمات: با توجه به نوع گزارش این تنظیمات متغیر می باشد. (در پایین به صورت کامل تنظیمات هر گزارش شرح داده شده است.)
چاپ: با استفاده از این گزینه می‌توانید گزارش را چاپ نمایید.
حذف: با استفاده از این گزینه می‌توانید گزارش را حذف نمایید.
اندازه بزرگ: با استفاده از این گزینه می‌توانید اندازه گزارش را بزرگ نماید.
اندازه کوچک: با استفاده از این گزینه می‌توانید اندازه گزارش را کوچک نمایید.
نمایش ۵۰ داده‌ی اخیر:با استفاده از این گزینه فقط 50 داده‌ی آخر در ساخت گزارش استفاده می‌شوند.
نمایش تمام داده‌ها : با استفاده از این گزینه تمام داده‌ها در ساخت گزارش استفاده می‌شوند.
نمایش میانگین : میانگین نمودار را مشخص می نماید.
گزارش در فرم ساز
نکته: دو گزینه نمایش ۵۰ داده‌ی اخیر و نمایش تمام داده‌ها، فقط برای دو گزارش تعداد ثبت و نمایش موقعیت مکانی می باشند.

اضافه کردن گزارش جدید:

همچنین شما می‌توانید در این بخش با کلیک بر روی گزینه "+" گزارش مورد نظر خود را ایجاد نمایید.

گزارش‌گیری در فرمساز

5 نوع گزارش در این بخش می‌توانید بسازید.

1 - گزارش تعداد ثبت بر اساس تاریخ :

این گزارش برای نمایش تعداد فرم‌های ثبت شده بر اساس تاریخ ثبت می‌باشد.

گزارش‌گیری در فرمساز

تنظیمات: در تنظیمات این گزارش شما میتوانید نام گزارش را تغییر دهید.

2- گزارش تعداد ثبت بر اساس فیلد :

این گزارش برای نمایش تعداد فرم‌های ثبت شده بر اساس یک فیلد خاص می باشد.


گزارش‌گیری در فرمساز

تنظیمات: با کلیک بر روی گزینه تنظیمات منوی شناور زیر نمایش داده می‌شود که با استفاده از آن می‌توانید این گزارش را مطابق با نظر خود تغییر بدهید.

گزارش‌گیری در فرمساز


عنوان گزارش: با استفاده از این گزینه می‌توانید نام گزارش را تغییر دهید.
نوع چارت: با استفاده از این گزینه می‌توانید نحوه نمایش گزارش را به صورت دایره‌ای ، خطی و یا ستونی تغییر بدهید.
گزارش بر اساس فیلد: با استفاده از این گزینه می‌توانید از بین فیلدهای ثابت سیستم و یا از فیلدهایی که در طراحی فرم ساخته شده‌اند، استفاده نمایید.

گزارش‌گیری در فرمساز

3 - گزارش نمایش موقعیت مکانی:

این گزارش برای نمایش موقعیت مکانی ثبت فرم می باشد.

گزارش‌گیری در فرمساز

تنظیمات: با کلیک بر روی گزینه تنظیمات منوی شناور زیر نمایش داده می‌شود که با استفاده از آن می‌توانید این گزارش را مطابق با نظر خود تغییر بدهید.

گزارش‌گیری در فرمساز


عنوان گزارش: با استفاده از این گزینه می‌توانید نام گزارش را تغییر دهید.
گزارش بر اساس فیلد: با استفاده از این گزینه می‌توانید مشخص نمایید که برای ساخت گزارش از کدام فیلد استفاده بشود.
فیلدهای ثابت - موقعیت مکانی : استفاده از موقعیتی که در زمان ثبت فرم بر روی موبایل ذخیره میشود.
فیلدهای فرم - نقشه: استفاده از موقعیتی که کاربر در هنگام تکمیل اطلاعات در فرم مشخص میکند . (برای استفاده از این گزینه باید در فرم حداقل یک آیتم نقشه وجود داشته باشد.)

4- گزارش مقادیر فیلد بر اساس تاریخ

این گزارش برای بدست آوردن مقادیری که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت ایجاد خواهد شد.
تنظیمات: گزینه تنظیمات منوی شناور را انتخاب کرده و از لیست کشویی "گزارش بر اساس فیلد" فیلدی که قصد گرفتن گزارش از آن را داریم انتخاب می‌کنیم.در ادامه از لیست "نوع محاسبه" از میان معیار‌های زیر معیار گزارش‌گیری را انتخاب خواهیم کرد.
انتخاب تاریخ: نوع دسته بندی گزارش بر اساس فیلد تاریخ را مشخص می نماید، این تاریخ می توان تاریخ ثبت فرم یا فیلد تاریخ در داخل فرم باشد.
انتخاب فیلد: در این بخش فیلدی که نوع محاسبه بر روی آن فیلد انجام می شود را انتخاب می نمایید.
نوع محاسبه:
تعداد: انتخاب این گزینه برای فیلد‌های متنی و عددی قابل نمایش است و تعداد اطلاعات ثبتی‌ فیلد مشخص شده را بر روی نمودار نمایش خواهد داد.
جمع: با انتخاب این گزینه برای فیلدی که مقدار عددی در آن ثبت شده تمامی اطلاعات ثبتی با یکدیگر جمع و بر روی نمودار نشان داده خواهد شد.
میانگین: با انتخاب این گزینه برای فیلد عددی میانگین عدد های ثبت شده بر روی نمودار نمایش داده خواهد شد.
کمترین و بیشترین: انتخاب این گزینه ها برای فیلد عددی کمترین و بیشترین مقدار عددی ثبت شده نمایش داده خواهد شد.

توجه داشته باشید در صورتی که هر یک از معیار‌های جمع،میانگین،کمترین و بیشترین برای فیلدی غیر از فیلد عددی انتخاب شود عدد نمایشی بر روی نمودار صفر خواهد بود.

به عنوان مثال معلمی قصد دارد ماهانه آزمونی برگزار کرده و سطح درسی دانش آموزانش را مورد ارزیابی قرار دهد. او در ابتدا آزمون آنلاینی طراحی کرده و با استفاده از فیلد فرمول نمره افراد را تعیین می‌کند. بعد از برگزاری هر آزمون به منوی گزارش رفته و با ایجاد گزارش بر اساس "مقادیر فیلد بر اساس تاریخ" و در بخش تنظیمات با تعیین فیلد نمره نهایی از لیست کشویی "گزارش بر اساس فیلد" و در نظر گرفتن معیار میانگین، نمره‌ی دانش آموزان خود را میانگین گرفته و به مقایسه و ارزیابی خواهد پرداخت.

گزارش‌گیری در فرمساز
5- گزارش مقادیر فیلد بر اساس فیلد دیگر

با استفاده از این گزارش می توانید مقادیر (جمع، میانگین، تعداد، کمترین و بیشترین) فیلد‌ها را بر اساس مقادیر فیلد دیگری به دست آورد مثلا در فرم یک فیلد انتخابی و یک فیلد عدد وجود دارد با استفاده این گزارش می تواند جمع فیلد عدد برای هر انتخاب را مشخص نمود.

نوع چارت: در این بخش می توانید نوع نمودار را انتخاب نمایید که به حالت ستونی، خطی یا دایره ای می باشد
گزارش بر اساس فیلد: فیلد اصلی گزارش در این بخش انتخاب می شود،
محاسبه بر اساس فیلد:فیلدی را که عملیات محاسبه (جمع، میانگین، تعداد، کمترین و بیشترین) بر روی فیلد انجام می شود در این بخش انتخاب نمایید،
نوع محاسبه: نوع محاسبه گزارش که بصورت جمع، تعداد، میانگین، کمترین و بیشترین می باشد

گزارش‌گیری در فرمساز