گزارش‌گیری در فرمساز

گزارش‌گیری در فرمساز

گزارش‌گیری در فرم

در بخش گزارش، پس از انتخاب فرم مورد نظر گزارش‌های مربوط به آن فرم نمایش داده می‌شود. به صورت پیش فرض چند گزارش در این بخش وجود دارد، که می‌توانید با استفاده از دو گزینه فیلتر و تنظیمات این گزارش‌ها را با توجه به نیاز خود تغییر بدهید.

گزارش‌گیری در فرمساز

فیلتر: با استفاده از گزینه فیلتر، می‌توان شروط مختلفی بر روی داده های فرم قرار داد و اطلاعات فرم‌ها را فیلتر نمود و تغیبرات را ذخیره نمود تا گزارش بر اساس فیلتر های اعمال شده نمایش داده شود.
جهت راهنمای استفاده از شرط گذاری کلیک کنید.

تنظیمات: با کلیک بر روی آیکون تنظیمات منوی زیر برای شما نمایش داده میشود که با استفاده از آن می‌توانید گزارش را مطابق با نظر خود تنظیم نمایید.

بارگذاری مجدد: از این گزینه برای بروز رسانی داده‌های نمایشی می‌توانید استفاده کنید.
تنظیمات: با توجه به نوع گزارش این تنظیمات متغیر می باشد. (در پایین به صورت کامل تنظیمات هر گزارش شرح داده شده است.)
چاپ: با استفاده از این گزینه می‌توانید گزارش را چاپ نمایید.
حذف: با استفاده از این گزینه می‌توانید گزارش را حذف نمایید.
اندازه بزرگ: با استفاده از این گزینه می‌توانید اندازه گزارش را بزرگ نماید.
اندازه کوچک: با استفاده از این گزینه می‌توانید اندازه گزارش را کوچک نمایید.
نمایش ۵۰ داده‌ی اخیر:با استفاده از این گزینه فقط 50 داده‌ی آخر در ساخت گزارش استفاده می‌شوند.
نمایش تمام داده‌ها : با استفاده از این گزینه تمام داده‌ها در ساخت گزارش استفاده می‌شوند.
نکته: دو گزینه نمایش ۵۰ داده‌ی اخیر و نمایش تمام داده‌ها، فقط برای دو گزارش تعداد ثبت و نمایش موقعیت مکانی می باشند.

اضافه کردن گزارش جدید:

همچنین شما می‌توانید در این بخش با کلیک بر روی گزینه "+" گزارش مورد نظر خود را ایجاد نمایید.

گزارش‌گیری در فرمساز

3 نوع گزارش در این بخش می‌توانید بسازید.
1 - گزارش تعداد ثبت بر اساس تاریخ :
این گزارش برای نمایش تعداد فرم‌های ثبت شده بر اساس تاریخ ثبت می‌باشد.

گزارش‌گیری در فرمساز

تنظیمات: در تنظیمات این گزارش شما میتوانید نام گزارش را تغییر دهید.

2- گزارش تعداد ثبت بر اساس فیلد :
این گزارش برای نمایش تعداد فرم‌های ثبت شده بر اساس یک فیلد خاص می باشد.

گزارش‌گیری در فرمساز

تنظیمات: با کلیک بر روی گزینه تنظیمات منوی شناور زیر نمایش داده می‌شود که با استفاده از آن می‌توانید این گزارش را مطابق با نظر خود تغییر بدهید.

گزارش‌گیری در فرمساز


عنوان گزارش: با استفاده از این گزینه می‌توانید نام گزارش را تغییر دهید.
نوع چارت: با استفاده از این گزینه می‌توانید نحوه نمایش گزارش را به صورت دایره‌ای ، خطی و یا ستونی تغییر بدهید.
گزارش بر اساس فیلد: با استفاده از این گزینه می‌توانید از بین فیلدهای ثابت سیستم و یا از فیلدهایی که در طراحی فرم ساخته شده‌اند، استفاده نمایید.


3 - گزارش نمایش موقعیت مکانی:
این گزارش برای نمایش موقعیت مکانی ثبت فرم می باشد.

گزارش‌گیری در فرمساز

تنظیمات: با کلیک بر روی گزینه تنظیمات منوی شناور زیر نمایش داده می‌شود که با استفاده از آن می‌توانید این گزارش را مطابق با نظر خود تغییر بدهید.

گزارش‌گیری در فرمساز


عنوان گزارش: با استفاده از این گزینه می‌توانید نام گزارش را تغییر دهید.
گزارش بر اساس فیلد: با استفاده از این گزینه می‌توانید مشخص نمایید که برای ساخت گزارش از کدام فیلد استفاده بشود.
فیلدهای ثابت - موقعیت مکانی : استفاده از موقعیتی که در زمان ثبت فرم بر روی موبایل ذخیره میشود.
فیلدهای فرم - نقشه: استفاده از موقعیتی که کاربر در هنگام تکمیل اطلاعات در فرم مشخص میکند . (برای استفاده از این گزینه باید در فرم حداقل یک آیتم نقشه وجود داشته باشد.)