قوانین فیلدها در فرم ساز

فرمهای خود را با شرط گذاری روی فیلدها انعطاف پذیر نمایید

شرط فیلد

شرط گذاری روی فیلد

اینکه ما مجبور باشیم سوالات غیر ضروری یک فرم را پر کنیم کار وقت گیر و خسته کننده ای است.

اولین تنظیمی که در فرم افزار می‌توان انجام داده تعیین اجباری بودن پر کردن یک فیلد است. در این حالت کاربر می‌تواند فیلد را خالی بگذارد.

مطلبی که در این نوشته راجع به آن صحبت می‌کنم امکانی فراتر از تعیین اجباری بودن فیلد است.

فرض کنید یک فرم استخدام ساخته اید و در آن فیلد وضعیت نظام وظیفه قرار داده اید ،قاعدتا اگر متقاضی خانم باشد نیازی ندارد این فیلد را پر کند، اینجا پای امکان شرط روی فیلد به میان می آید.

می‌توانید تعیین کنید که فیلد وضعیت نظام وظیفه با پر شدن فیلد جنسیت از نوع مرد نمایش داده شود و یا با انتخاب جنسیت زن پنهان شود.

فرم ساز

یا مثلا یک فرم سفارش آنلاین ایجاد کرده اید و آدرس سفارش دهنده را در آیتمی از شخص گرفته اید، می‌توانید گزینه ای قرار دهید که شخص مثلا تعیین کند آدرس دریافت بسته همان آدرس اصلی است و دیگر لازم نباشد آدرس دریافت را وارد کند.

قوانین فرمها با امکاناتی که در فرم افزار وجود دارد می‌تواند ساده و یا پیچیده باشد ، شما می‌توانید هر قانونی را بر اساس نیاز خود تعیین کنید .

فرم خود را با این امکانات به گونه ای بسازید تا ورود اطلاعات برای کاربران آسان باشد و اطلاعات اشتباه و غیر ضروری ثبت نشود.