اعمال شرط بر روی فیلدها در فرم های کلاسیک

فرم‌های ساخته شده در اکثر موارد به صورت عمومی و فیلدهای آن با در نظر گرفتن شرایط عامه درون فرم قرار گرفته‌اند حال اگر شخصی بخواهد فرم را پرکند و شرایطی خارج از فیلد‌های فرم داشته باشد باید چه کرد؟ طراح فرم بایستی به چنین مواردی توجه نموده و شرایط تمامی افرادی را که قصد تکمیل فرم آنلاین را دارند در نظر بگیرد و در عین حال فرمی با تعداد فیلدهای کمتر طراحی نماید. با استفاده از فرم ساز آنلاین و پیشرفته فرم افزار به راحتی می‌توان فرم آنلاین طراحی کرده و تمام شرایط خاص هر فیلد آن را اعمال کرد.

در صورتی که فرم کلاسیک داریداز راهنمایی که در ادامه آمده است استفاده نمایید و در صورتی که فرم شما به صورت مرحله ایست از راهنمای فرم مرحله ای استفاده نمایید.

شرط گذاری بر روی فیلدهای فرم

فرض کنید قصد طراحی یک فرم استخدام با کمترین تعداد فیلد را دارید و تنها فیلد های "نام"، "سن"، "جنسیت"، "میزان تحصیلات" و "وضعیت تاهل" نمایش داده شود اما در عین حال میخواهید بدانید در صورتی که شخص متقاضی مرد باشد وضعیت نظام وظیفه اش به چه صورت است.همچنین در صورتی که شخص متاهل است بدانید آیا فرزندی دارد یا خیر. برای طراحی و پیاده سازی چنین فرمی کافیست مراحل زیر را انجام دهید.

در مرحله‌ی اول فرم استخدام را طراحی و تمام فیلد های لازم را با در نظر گرفتن عملی شدن همه‌ی شرایط درون فرم قرار دهید سپس بر روی فیلد "جنسیت " کلیک کرده و در تنظیمات فیلد گزینه "افزودن شرط" را انتخاب نمایید.

اعمال شرط

درادامه مطابق تصویر تنظیم کنید که در صورتی که فیلد جنسیت برابر با آقا باشد فیلد وضعیت نظام وظیفه "آشکار شود در غیر این صورت پنهان شود".

اعمال شرط

بعد از اعمال شرط اول شرط بعدی را نیز به همین ترتیب برای فیلد وضعیت تاهل تنظیم نمایید که در صورتی که فرد متاهل باشد فیلد تعداد فرزند نمایش داده شود در غیر این صورت پنهان شود".

اعمال شرط

به همین راحتی می‌توان فرم‌های آنلاین طراحی نمود و برای هر فیلد آن شرط اعمال کرد.
برای دیدن نمونه فرم اعمال شده شرط گذاری کلیک کنید