تعیین دسترسی کاربران در پنل

تعریف کاربر و میزان دسترسی آن

همانگونه که میتوان در فرم ساز کاربر یا کاربرانی را تعریف کرد، میتوان تعیین کرد که هر کاربر در پنل به چه مواردی دسترسی داشته باشد. به طور پیش فرض زمانی که کاربری در سیستم تعریف میکنید به تمام بخش ها دسترسی خواهد داشت به جز بخش کاربران که در صورت تمایل میتوانید این گزینه را نیز برای کاربر فعال کنید.

دسترسی در پنل

تعیین دسترسی در پنل

با وارد شدن در منوی "کاربران" می توانید دسترسی هر به قسمت های مختلف پنل را مشخص نماید. در این بخش فقط می توانید دسترسی به بخش های مختلف پنل را محدود نمایید، در صورتی که نیاز دارید دسترسی به پاسخ فرم ها یا تنظیم دسترسی روی فرم انجام دهید باید در بخش تنظیمات خود فرم در بخش "دسترسی" انجام دهید.

دسترسی در پنل

منوی دسترسی

زمانی که مدیر یا کاربری بخواهد سطح دسترسی کاربری را مشخص کند با منویی روبه روست. هر یک از آیتم های منو به شرح زیر است.

دسترسی در پنل


بخش کاربران: پیش فرض فقط مدیر پنل به این بخش دسترسی دارد. در صورتی که مدیر به کاربری دسترسی این قسمت را بدهد، کاربر می تواند کاربر جدید تعریف کند و سطح دسترسی دیگر کاربران (به غیر خودش و مدیر) را مشخص کند.


شارژ و تمدید: با ارائه این دسترسی، صفحه تمدید و شارژ برای ارتقاء پنل برای کاربر فعال خواهد شد.
دسترسی در پنل

بخش تیکت: منوی پشتیبانی شامل چندین بخش است که امکان ثبت و مشاهده تیکت به منظور ارتباط با پشتیبانی فرم افزار در این قسمت قرار دارد. در صورتی که این دسترسی به کاربر داده شود میتواند فقط بخش تیکت ها را ببیند و یا تیکت جدید زده و پاسخ دهد.
دسترسی در پنل

طراحی فرم: در صورت داشتن دسترسی کاربر می‌تواند فرم طراحی کند تنظیمات آن را انجام داده و برای فرم قالب طراحی یا انتخاب کند.
دسترسی در پنل

گفتگوی آنلاین: دسترسی به منوی گفتگوی آنلاین به منظور چت، با فعال بودن این گزینه امکان پذیر است.
دسترسی در پنل

بایگانی: دسترسی و جست و جو در اطلاعات فرمهای ثبت شده با دسترسی به منوی بایگانی امکان پذیر است.
دسترسی در پنل

اطلاعات عمومی داشبورد: در صورتی که کاربر به این گزینه دسترسی داشته باشد می تواند در داشبورد مبلغ واریزی آنلاین را مشاهده کند در صورت نداشتن دسترسی مبلغ صفر نمایش داده می شود.