احراز هویت و پرداخت آنلاین قبل از مشاهده‌ی فرم یا آزمون

نحوه تنظیم پرداخت و احراز کاربر قبل از شرکت در آزمون

احراز هویت کاربر فرمساز

در بسیاری از فرم ها و آزمون ها می خواهیم که کاربر قبل از اینکه به فرم یا آزمون مد نظر ما دسترسی داشته باشد ابتدا پرداخت هزینه انجام داده و سپس بتواند به آزمون وارد شود. برای این کار بایستی از قابلیت احراز هویت نرم افزار فرم ساز فرم افزار برای ساخت فرم استفاده کنیم و بعد با پرداخت آنلاین شخص را به سمت آزمون هدایت کنیم.
در ادامه به بررسی و نحوه تنظیم این عملیات خواهیم پرداخت که در کمتر از 5 دقیقه انجام میشود.

ویدئو راهنما پرداخت آنلاین و احراز هویت قبل از ورود به آزمون

در ویدئو زیر توضیح داده ایم که چگونه میتوانید تنظیماتی اعمال کنید که کاربر قبل از ورود به فرم اصلی، پرداختی مربوطه را انجام دهد و در صورت پرداخت موفق هویت او احراز و در نتیجه اجازه مشاهده فرم را داشته باشد.

چگونه کاربر قبل از شرکت در آزمون پرداخت آنلاین انجام دهد؟

فرض را بر این میگذاریم که یک آزمون آنلاین قرار است برگزار کنیم و شرط حضور در آزمون پرداخت مبلغ ثابتی مثلا 150 هزارتومان است. همانگونه که گفته شد بایستی از قابلیت احراز هویت استفاده کنیم که در این مثال هم احراز هویت با نام کاربری و رمز عبور استفاده میکنیم. پس ابتدا آزمون مورد نظر را طراحی میکنیم و هر آیتمی که لازم است در این فرم داشته باشیم قرار میدهیم. اسم آزمون را فرضاً "آزمون 1" میگذاریم. در ادامه برای احراز هویت به یک فرم دیگر احتیاج داریم. اسم این فرم را "فرم ثبت نام" خواهیم گذاشت و در این فرم به یک فیلد برای نام کاربری و یک فیلد رمز عبور نیاز خواهیم داشت. فیلد نام کاربری را که بایستی فیلدی یکتا باشد از لیست ابزارک ها، کد ملی را انتخاب میکنیم. (از موبایل و ایمیل که یکتا هستند هم میتوان استفاده کرد.)

کد تخفیف در فرمساز

استفاده از هر فیلد دیگری که بخواهید در ایت فرم امکان پذیر و به خواست خود شماست ولی وجود این دو فیلد رمز عبور و فیلدی برای نام کاربری اجباریست. بعد از ذخیره به منوی احراز هویت رفته؛ "از طریق این فرم احراز هویت انجام شود" را فعال میکنیم و "احراز هویت با نام کاربری و رمز عبور" را انتخاب میکنیم. فیلد شناسه کاربری را که کد ملی در نظر گرفته ایم را انتخاب و فیلد رمز عبور را هم رمز عبور انتخاب میکنیم.

احرازهویت در فرمساز

عنوان صفحه ورود و توضیحات صفحه ورود مواردی هستند که به صورت دلخواه میتوان وارد کرد.

احرازهویت در فرمساز

"آزمون1" را از بین لیست انتخاب میکنیم تا بعد از احراز هویت در دسترس قرار گیرد. شرایط احراز هویت را اینگونه تنظیم میکنیم که اگر پرداخت آنلاین انجام و پرداخت شده باشد آنگاه فرد اجازه‌ی ورود به آزمون مد نظر را خواهد داشت.

اعتبار سنجی در فرمساز

تنظیمات را ذخیره و به منوی پرداخت آنلاین میرویم تا تنظیمات مربوط به این بخش را هم اعمال کنیم.
نکته: اگر درگاه پرداخت خود را به فرمساز وصل نکرده اید از . راهنمای تنظیم درگاه پرداخت اقدام کنید
در ادامه پرداخت آنلاین را برای این فرم فعال میکنیم سپس مبلغ ثابت را انتخاب و 150 هزارتومان را وارد میکنیم. واحد پولی و درگاه را برای این فرم انتخاب میکنیم.

درگاه پرداخت

تنظیمات را ابتدا ذخیره و بر روی دکمه تنظیم خودکار میزنیم.

پرداخت آنلاین

با کلیک روی دکمه "تنظیم خودکار" به پیغام و تغییر مسیر فرم هدایت میشویم که سه پیغام وجود دارد. به پیامی که بر اساس شرط آن مشخص است برای وقتیست که پرداخت موفق است میرویم. تغییر مسیر این فرم را فعال کرده و لینک "آزمون 1" را در قسمت آدرس اینترنتی وارد میکنیم و زمان انتقال را برابر با 3 ثانیه میگذاریم. با این کار وقتی کاربر فرم ثبت نام را پر کند و به درگاه پرداخت منتقل شده و وجه را پرداخت کند به صورت اتماتیک بعد از 3 ثانیه به صفحه ورود آزمون منتقل خواهد شد.

نمایش پرداخت موفق

در نهایت لینک فرم ثبت نام را از زبانه اشتراک و برای کاربر مربوطه ارسال میکنیم. .کاربر ابتدا در فرم ثبت نام، ثبت نام انجام داده و به درگاه پرداخت منتقل میشود و پس از پرداخت موفق به صفحه ورود میرود در صفحه ورود هم اطلاعاتی که در فرم ثبت نام وارد کرده بود را مجدد وارد و احراز او کامل میشود و به آزمون دسترسی پیدا میکند.