کنترل کیفیت با استفاده از فرمساز

استفاده از فرمساز فرم‌افزار در جهت کنترل کیفیت محصولات

استفاده از فرمساز فرم‌افزار در جهت کنترل کیفیت محصولات

کنترل کیفیت با استفاده از فرمساز

موضوع کنترل کیفیت از دیرباز نزد بشر وجود داشته‌است. تاریخ کنترل کیفیت با تاریخ صنایع و اختراعات هم‌زمان بوده، و از روزی که انسان اقدام به ساختن ابزارها و وسایل و ضروریات مورد نیاز خود نمود، همواره در صدد بهبود کیفیت آن‌ها برآمد. مبحث کنترل کیفیت،جایگاه ویژه‌ای در مباحث کنترل مدیریت دارد و این در حالیست که این موضوع یکی از رویکردهای مهم در بخش‌های خدماتی و صنعتی دارد.

در واقع بررسی کیفیت و خروجی محصول امری بسیار مهم در هر زمینه‌ای بوده و است.

کنترل کیفیت ابزاریست به منظور هرچه كمتر كردن تعداد فرآورده‌های ناقص. این مفهوم كلی برای فراورده‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری نیز همچون سایر فراورده‌های بشری كاربرد دارد.

کنترل کیفیت یک محصول به طور خاص تحت نظر یک شخص نبوده و بررسی هر قسمت آن نیاز به تخصص خاص دارد که در بخش‌های مختلف یک مجموعه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت به مسئول کل ارجاع داده می‌شود و پس از تایید نهایی توسط ایشان که ملزم به بررسی عدم وجود نقص است به مرحله‌ی عرضه خواهد رفت.

کنترل کیفیت با استفاده از فرمساز

فعالیت‌هایی که در طی کنترل کیفیت باید نسبت به آن اقدام شود مواردی همچون: کنترل مواد اولیه، کنترل فرآیند تولید و بازرسی محصول نهایی را در بر می‌گیرد.

علتی که باید این فعالیت‌ها صورت گیرد ریشه در این موضوع دارد که در مراحل تولید نقص‌هایی شامل: خطاهای انسانی، مواد اولیه، ماشین آلات و ابزار آلات، محیط تولید و ضعف در طراحی وجود داشته باشد.

فعالیت‌های فوق شامل وظایف مختلفی می‌شود که بر عهده واحد کنترل کیفیت است که براساس نوع شرکت‌ها می‌تواند این وظیفه‌ها نیز متفاوت باشد.

کنترل کیفیت در فرم‌ساز

استفاده از فرمساز به هرچه بهتر شدن روند کنترل کیفیت کمک شایانی میکند.

به طور مثال در یک کارخانه‌ی تولید مواد غذایی، که در وحله‌ی اول بررسی مواد اولیه قرار دارد. مسئول مربوطه می‌بایست به بررسی کیفیت محصولات بپردازد و از درجه‌ی کیفی محصول اطمینان حاصل کند. استفاده از فرمساز به وی این امکان را میدهد تا فرمی که توسط فرد یا افراد تولید کننده‌ی مواد اولیه پر شده است را با مقدار یا کیفیت واقعی محصول مقایسه کند و از صحت و درستی آن مطمئن شود. این فرم به طور کلی می‌تواند شامل فیلدهای مقدار و نوع محصولات باشد .همچنین فرمساز این امکان را فراهم کرده است که با استفاده از فیلد ضمیمه مجوز معتبری که از سازمان‌های نظارتی تهیه کرده‌اند و بر اساس دستورالعمل‌های نمونه‌برداری موجود بوده است را به اطلاعات محصولات اضافه کنند و در انتها با استفاده از فیلد امضای دیجیتال هویت خود را تایید کند.

کنترل کیفیت با استفاده از فرمساز

فرمساز این قابلیت را دارد که پس بررسی فرم توسط مسئول در مرحله اول امضای وی را دریافت کرده و برای افرادی که وظیفه‌ی کنترل در حین تولید را دارند ارسال شود. این فرم می‌تواند در مراحل مختلف ساخته شود که هر مسئول فیلدهای مربوط به مراحل کار خود را پر کند. پس از اطمینان از سلامت محصول و استانداردهای تعیین شده، در حین تولید این فرم برای مسئول بالایی ارسال می‌شود. از محصول نهایی نمونه‌برداری صورت می‌گیرد و در آزمایشگاه تحت آزمون‌های میکروبی و شیمیایی قرار می‌گیرد و در انتها با تایید آن شخص، محصول برای عرضه آماده می‌شود.

در انتها گزارشی از طریق فرمساز برای مدیر عامل ارسال خواهد شد که تمامی موارد قابل ذکر را در بر می‌گیرد.