کد رهگیری در فرم ساز

کد رهگیری

کد رهگیری در فرمساز

حتماً شما تاکنون با فرم‌های گوناگون برخورد داشته‌اید و نمونه‌های فراوانی از فرم‌ها را پر کرده‌اید. به عنوان مثال فرم استخدام، فرم ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی، جشنواره‌های علمی، فرم استعلام کالا و همچنین فرم‌های مربوط به تهیه بلیط. اگر برای امور کاری نیاز دارید فرمی توسط کاربر ثبت شود و بعد از انجام عملیاتی فرم توسط همان کاربر مجدد ویرایش شود، آن شخص می‌تواند از طریق لینک ویرایش فرم به فرم دسترسی داشته و آن را تغییر دهد.
در این مقاله نحوه‌ی تعیین کد رهگیری و ویرایش هر فرم را آموزش خواهیم داد.


شخصی سازی کدهای رهگیری در فرمساز

بعد از طراحی فرم در فرم ساز از زبانه‌ی تنظیمات و از بخش تنظیمات عمومی می‌توانید شناسه‌ی اختصاصی برای فرم مشخص کنید. برای تعیین شناسه‌ی اختصاصی موارد زیر قابل تنظیم است.

"شروع از": در این فیلد باید تعیین کنید فرم‌ها از چه شماره ای شروع شود.
"حداقل تعداد ارقام": در این فیلد می‌توانید مشخص کنید شناسه‌ی اختصاصی حداقل چند کاراکتر باشد.
"پیشوند و پسوند": در انتها و ابتدای کد رهگیری ایجاد شده قرار می‌گیرد.

مقادیر زیر در پیشوند و پسوند، تعریف شده هستند:
[YYYY]: سال میلادی بصورت 2020
[YY]: سال میلادی بصورت 20
[MM]: ماه میلادی بصورت 01
[DD]: روز میلادی بصورت 29
[JYYYY]: سال شمسی بصورت 1399
[JYY]: سال شمسی بصورت 99
[JMM]: ماه شمسی بصورت 11
[JDD]: روز شمسی بصورت 09
[C]: حرف تصادفی انگلیسی
[N]: عدد تصادفی

به عنوان مثال شناسه اختصاصی در فرم ساز به این صورت تنظیم شده است:

کد رهگیری

با اعمال کردن مقادیر فوق کد رهگیری از کدی به صورت: 139800000001 شروع می‌شود.


ارسال کد‌ رهگیری به کاربر

به منظور در اختیار قرار دادن کد رهگیری به کاربر می‌توان از 3 روش زیر اقدام کرد.


ارسال کد رهگیری با ایمیل

در بخش ایمیل در کادر "به" باید آدرس گیرنده ایمیل را وارد کرد و یا از فیلدهای فرم استفاده نمود و در ادامه در کادر "پیام" با کلیک بر روی فیلدهای فرم با انتخاب شناسه اختصاصی، این گزینه درون متن ایمیل قرار می‌گیرد و پس از ثبت فرم برای کاربر ایمیل می‌شود.

کد رهگیری

ارسال کد رهگیری با پیامک

از زبانه‌ی تنظیمات و در بخش پیامک همانند بخش ایمیل با مشخص کردن شماره تلفن در کادر "به" و با انتخاب شناسه‌ی اختصاصی در کادر "پیام" پس از ثبت فرم ،کد رهگیری برای کاربر ارسال می‌شود.

کد رهگیری

نمایش کد رهگیری پس از ثبت فرم

از بخش پیغام و تغییر مسیر با کلیک بر روی فیلدهای فرم و انتخاب شناسه‌ی اختصاصی، پس از ثبت فرم پیغامی ظاهر می‌شود که کد رهگیری را نیز نمایش خواهد داد.

کد رهگیری

ویدئوی نحوه‌ی تعیین کد رهگیری در فرمساز فرم‌افزار