کاربرد پارامترهای لینک فرم

یکی از کاربردهای این بخش ارسال اطلاعات مشخص از طریق آدرس لینک فرم است.

پارمترهای لینک فرم

پارامترهای لینک فرم

کاربرد پارامترهای لینک فرم

یکی از کاربردهای این بخش ارسال اطلاعات مشخص از طریق آدرس لینک فرم است.

اگر قدری اطلاعات فنی داشته باشید این تنظیمات همان Query String در URL است.

یکی از راههای ارسال اطلاعات مشخص به یک صفحه اینترنتی استفاده از Query String است.

برای ارسال اطلاعات مشخص ، بعد از آدرس صفحه یک علامت سوال قرار می‌گیرد و بعد از آن نام پارامتر ، علامت مساوی و بعد از آن مقدار پارامتر قرار می‌گیرد، برای جدا سازی پارامترهای مختلف از علامت & استفاده می‌شود.

این توضیحات را صرفا جهت آشنایی شما با Query String در URL دادم.

حالا با یک مثال کاربرد این تنظیمات را در فرم افزار برای شما شرح می دهم.

فرض کنید شما یک فرم ارتباط با ما در فرم افزار طراحی کرده اید و آدرس آن https://formafzar.com/form/cssyn است. و شما برای ترغیب کردن کاربران برای پر کردن این فرم در سایتهای مختلفی تبلیغات قرار داده اید و در آدرس تبلیغات خود آدرس این فرم را قرار داده اید.

اگر شما بخواهید بعدا از روی اطلاعات ثبت شده میزان تاثیر هر کدام از تبلیغات خود را بررسی کنید علاوه بر اطلاعات عادی که کاربران پر می‌کنند باید آیتمی هم قرار دهید تا کاربران به صورت دستی مشخص کنند از چه سایتی به این صفحه معرفی شده اند.

ولی این کار را می شود به صورت خودکار و حتی مخفی انجام داد. تنظیمات پارامترهای لینک فرم دقیقا برای همین کار است.

برای اینکار ابتدا یک فیلد مثلا از نوع متنی با عنوان "ارجاع دهنده" در فرم خود قرار دهید . در تنظیمات این فیلد می‌توانید آنرا پنهان کنید تا کاربران که فرم را پر میکنند آنرا نبینند. تغیرات فرم خود را ذخیره کنید و به بخش تنظیمات فرم بروید.

پارمترهای لینک فرم

در بخش تنظیمات به قسمت پارامترهای لینک فرم بروید ،  از لیستی که فیلدهای فرم را نشان می‌دهد فیلد ارجاع دهنده را انتخاب کنید و برای نام پارمتر یک کلمه انگلیسی دلخواه ( مثلا کلمه referrer ) قرار دهید.

پارمترهای لینک فرم

دو حالت رمزنگاری شده و قابل ویرایش برای پارمترهای ارسالی قابل تنظیم است . در اینجا چون ما می‌خواهیم به صورت مخفی این اطلاعات ارسال و در فیلد مذکور قرار گیرد از حالت رمزنگاری شده استفاده میکنیم.

کار تمام است ، دکمه ذخیره را بزنید .

برای تست کردن این تنظیمات می‌توانید روی دکمه مقدار دهی آزمایشی کلیک کنید.

پارمترهای لینک فرم

اینجا اگر به جای مقدار پارامتر به عنوان مثال کلمه instagram را قرار دهید و روی دکمه ایجاد پارمتر کلیک کنید عبارت referrer=LiLvSCl4/H4RKXiU/WGgdQ== برای اضافه شدن به انتهای آدرس فرم تولید خواهد شد. حالا اگر روی مشاهده فرم کلیک کنید آدرس فرم :

https://formafzar.com/form/cssyn?referrer=LiLvSCl4/H4RKXiU/WGgdQ==

خواهد بود.

این آدرس ، مقدار مشخص instagram  را به برای قرار گیری در فیلد ارجاع دهنده به فرم ارتباط با ما ارسال خواهد کرد. بدون اینکه کاربر از محتوی آن اطلاع داشته باشد.

شما می‌توانید به همین روش و با قرار دادن مقادیر دلخواه خود در مقدار دهی آزمایشی لینکهای مختلفی برا استفاده در سایتهای مختلف تولید کنید.