محدودیت ثبت فرم

محدودیت های ثبت فرم در فرم ساز

محدودیت ثبت فرم

محدودیت ثبت فرم

محدودیت‌های ثبت فرم یکی از بخش های مهم فرم ساز می‌باشد، در این بخش می‌توان محدودیت هایی برا اساس ثبت اطلاعات فرم به ازای هر دستگاه یا آی‌پی و یا محدودیت هایی بر اساس تاریخ و ساعت اعمال نمود و در تاریخ و ساعت مشخص شده می‌توان اطلاعاتی برای فرم ثبت کرد.

این نوع ابزار برای شما کمک می کند تا فرم‌های نظر سنجی روزانه یا هفتگی ایجاد نماید و دیگر نگران آن نخواهید بود که بعد از یک هفته یا چند روز این فرم را غیر فعال نمایید. در تاریخ پایان فرم، فرم ساز اجازه ثبت اطلاعات را به کاربران سایت نمی‌دهد و شما می توانید با استفاده از پیام های از پیش تعریف شده در این بخش به کاربران خود دلیل ثبت نشدن اطلاعات را توضیح دهید.

پرداخت آنلاین فرم ساز

در محدودیت فیلد یکتا می‌توانید اطلاعات یکتایی را به ازای هر فرم دریافت نماید، مثلا محدودیت ثبت با شماره موبایل یا ایمیل یا کد ملی در این روش افرادی که فرم را ثبت می کنند در صورتی که قبلا اطلاعات فوق ثبت شده باشد، سیستم فرم ساز اجاز ثبت اطلاعات جدید را به کاربر نمی‌دهد.

به طور مثال فرم استعلامی در وب سایت خود قرار داده اید و این استعلام را هر کاربر می تواند فقط یک بار انجام دهد، با استفاده از فیلد یکتا، می‌توانید یکی از مشخصه‌های دریافتی را به صورت یکتا قرار دهید