استفاده از متغیرها در عنوان فیلدها

امکان استفاده از مقادیر فیلد در عنوان فیلدهای دیگر

استفاده از مقادیر فیلد در عنوان فیلدهای دیگر

یکی از قابلیت هایی که فرم ساز دارد استفاده از متغییر ها در عنوان فیلدها می باشد، به این معنی است که مقادیر فیلدهای وارد شده توسط پر کننده فرم را به صورت لحظه ای در عنوان فیلد دیگر می توان قرار داد. این کار با استفاده از ویرایشگر متن صورت می گیرد که به غیر از امکان قرار دادن متغیرها در عنوان فیلدها می توان ابزارهایی دیگری مانند نوشته های طولانی به صورت html یا تصویر، جدول، فرمول ریاضی حتی گزارش هم در متن عنوان فیلد ها قرار داد.

استفاده از مقادیر فیلد در عنوان فیلدها

نمونه ای از استفاده آنلاین مقادیر فیلد در عنوان فیلدها

در فرم ساز با ساخت فرم آنلاین می توان مقادیر وارد شده در فرم ها را در عنوان همه فیلدها به صورت عنوان یا در فیلد برچسب استفاده نمود به طور مثال با ساخت فرم ثبت اطلاعت کاربر اطلاعات مورد نیاز خود را در فرم ثبت می کند و در انتهای فرم می توان فیلد تایید شرایط استفاده قرار داد و در متن این فیلد می توان از نام و نام خانوادگی وارد شده در فرم یا موارد دیگر فرم استفاده کرد و اطلاعات را دوباره به کاربر نشان داد و تایید نهایی از کاربر گرفت که تمام اطلاعات وارد شده در فرم صحیح می باشد.

لزوم استفاده از متغیر در عنوان فیلد

با استفاده از مقادیر فیلد در عنوان فیلدهای دیگر در فرم ساز می توان فرم های جذاب و زیبا طراحی کرد که کاربر را تشویق به ادامه وارد کردن اطلاعات نمایید و همچنین با استفادها از شرط در فرم ها می توانید فیلدهای مورد نیاز کاربر را برای ادامه کار نمایش داده و عنوان های فیلدها متناسب با درخواستی باشد که کاربر آنها در بخش های قبلی فرم وارد کرده است.

ابزار های گوناگونی که در فرم ساز قرار داده شده به کاربران این سیستم اجازه می دهد فرم هایی طراحی و ایجاد نمایید که هر چه بهتر در مقابل انتخاب های کاربر ثبت کننده فرم عکس العمل نشان دهد و فرم های چند سطحی را نیز می توان با فرم ساز ایجاد نمود.

به طور مثال می توانید فرمی را ایجاد نماید و با استفاده از بخش تغییر مسیر می توان شرطی گذاشت که کاربر با انتخاب گزینه A به فرم دیگری برای ثبت اطلاعات منتقل شود و با انتقال به فرم دوم می توان اطلاعاتی از فرم اول را نیز به فرم دوم با استفاده از پارامترهای لینک فرم نیز ارسال کرد. با اجرای فرم دوم بخشی از اطلاعات فرم اول را در فیلدهای فرم دوم قرار داد و در عنوان های فیلد های فرم دوم این اطلاعات را نمایش داد.

استفاده از مقادیر فیلد در عنوان فیلدها

فیلد برچسب

فیلد برچسب یکی از فیلدهای فرم ساز فرم افزار می باشد که با استفاده از این فیلد می توان یک متن نمایش در فرم به ثبت کننده فرم نشان داده این فیلد در هنگام ثبت فرم ذخیره نمی شود و فقط یک فیلد نمایشی می باشد با استفاده از بخش متغییر های فیلدها در این فیلد نیز می توان مقادیر فرم نمایش داد. با استفاده از فیلد برچسب می توان فرمی ایجاد نمود که اطلاعات کاربر را دریافت می نماید و در بخش دوم فرم می توان با استفاده از فیلد برچسب و متغییر های فیلد فرم، اطلاعات پر شده توسط کاربر را نمایش داد، تا کاربر قبل از ثبت فرم اطلاعات ثبت شده خود را مشاهده نماید و بعد از مطمئن بودن از اطلاعات وارد شده اقدام به ثبت فرم نماید.

راهنما استفاده از مقادیر فیلد فرم در عنوان فیلد دیگر

در ویدئوی زیر میتوان دید که هنگام طراحی فرم آنلاین میتوان عنوان یک فیلد را بر اساس مقادیر درج شده در فیلدهای دیگر انتخاب کردو نحوه تنظیم آن به وضوح آموزش داده شده است

در فرم ساز ابزارهای مختلفی وجود دارد که همه در کنار هم به کاربران امکان استفاده از یک فرم ساز قوی و حرفه ای می دهد تا بتوانند فرم های خود را به صورت آسان و حرفه‌ای ایجاد نمایند. با ایجاد فرم های حرفه ای و پرکاربرد، کاربران بیشتری اطلاعات فرم ها را ثبت می کنند و با ایجاد قالب های زیبا و جذاب در فرم می توانید فرم های زیبا و جذاب نمایید، همه این امکانات و صدها امکان دیگر در فرم ساز به صورت ابزاری حرفه ای در اختیار کاربران قرار داد.

با ایجاد فرم هایی که بتوانید متغیر هایی در عنوان فیلد ها قرار داد، فرم های واکنشگرا طراحی نمایید.

روش استفاده از این قابلیت به این صورت است که با قرار دادن پارامتر هر فیلد در متن ویرایشگر، مقداری که ثبت کننده ی فرم در فیلد وارد کند، بلافاصله آن مقدار در عنوان فیلدی که پارامتر در عنوانش قرار گرفته قرار میگیرد. به عنوان مثال در نمونه فرم زیر در عنوان فیلد امضای دیجیتال پارامترهای نام و نام خانوادگی، کد ملی و فیلد رزرو قرار داده شده اند. زمانی که فرم را پر میکنید در قسمت عنوان فیلد امضای دیجیتال مقادیری که وارد میکنید قرار میگیرند و جمله را کامل میکنند. برای مشاهده فرم کلیک کنید.

راهنمای استفاده از متغیرها در عنوان فیلدها