سنجش رضایتمندی مشتریان

با فرم ساز، فرمهای سنجش رضایتمندی بسازید و نظرات مشتریان خود را پایش کنید

سنجش رضایتمندی مشتری

فرم سنجش رضایت‌مندی مشتریان

یکی از مهمترین راه های جذب مشتریان جدید معرفی شدن توسط مشتریان قدیمی است.

اگر مشتری به هر دلیل ناراضی باشد علاوه بر اینکه خودش دیگر سراغ شما نخواهد آمد دیگران را نیز برای دریافت محصول و یا سرویس شما ترغیب نخواهد کرد.

نارضایتی مشتریان دلایل مختلفی ممکن است داشته باشد و تا زمانی که دلیل اصلی نارضایتی مشتری مشخص نشود یک مدیر نخواهد توانست چاره ای برای مشکل بیابد.

همچنین اگر یک مدیر با پایش دقیق نظر مشتریان خود بتواند نقاط قوت خدمت و یا محصول خود را شناسایی کند خواهد توانست برای آینده بهتر تصمیم درست اتخاذ کند.

یک راه ساده برای سنجش و پایش رضایت مشتریان ایجاد یک فرم سنجش رضایتمندی برای این منظور است .

فرم های رضایتمندی معمولا یا بلافاصله بعد از ارائه خدمت یا محصول و یا به صورت دوره ای برای مشتریان ارسال می‌شود .

آیتمهایی که در فرم رضایتمندی در نظر گرفته می‌شود بر اساس نوع محصول و یا سرویس متفاوت هستند.

ساخت یک فرم سنجش رضایت مندی با استفاده از فرم ساز

فرم سنجش رضایتمندی معمولا شامل آیتمهایی برای شناسایی مشتری و مشخصات کالا یا خدمت گرفته شده و یک فیلد از نوع جدول انتخاب برای ثبت نظر در خصوص آیتمهای مختلف است ، همچنین می‌توانید یک فیلد جعبه متنی هم برای درج نظر قرار دهید.

فیلد جدول انتخاب به صورت یک جدول است که در سطرها سوالات و در ستونها گزینه های پاسخ درج می‌شوند و کار را برای طراحی آسان می‌کند.

هر چند می‌توان برای هر سوال یک فیلد جدا مثلا از نوع تک انتخابی (دکمه رادیویی) هم در نظر گرفت. اگر فیلدهای جدا استفاده شود بعدا در گزارش گیری دست شما بازتر خواهد بود.

اگر فرض کنیم شما یک کلینیک دندانپزشکی دارید معمولا فرم سنجش رضایت را بعد از ارائه خدمت برای مراجعین خود ارسال می کنید.

در زیر یک نمونه از فرم سنجش رضایت بیمار با فرم ساز فرم افزار ایجاد شده است.

فرم سنجش رضایتمندی

نمونه های زیادی برای ایجاد فرم سنجش رضایتمندی می‌توان ذکر کرد.

با استفاده از امکانات گزارش گیری فرم افزار می توان گزارشات و نمودارهای تجمعی مفیدی برای تصمیم گیری مدیران ایجاد کرد.

همچنین با استفاده از چنین فرمهایی می‌توان به کارکنان و پرسنل بر اساس نتایج این نظر سنجی ها امتیاز و پاداش داد.