فرم دریافت و پرداخت

دریافت ها، پرداختها و هزینه ها را در فرم افزار ثبت کنید و گزارشات متنوع بگیرید

فرم دریافت و پرداخت در فرم افزار

اگر تصور می کنید کسب و کار شما کوچک است و نیازی نمی بینید وضعیت مالی را ثبت کنید سخت در اشتباهید، یکی از عوامل پیشرفت کسب و کار کنترل دخل و خرج است.

اگر نمی‌توانید حسابدار استخدام کنید و یا نمی‌توانید هزینه کنید و نرم افزار حسابداری و مالی تهیه کنید مشکلی نیست می‌توانید یک فرم دریافت و پرداخت در فرم افزار بسازید و حساب و کتاب کسب و کار خود را سامان دهید.

حتی اگر در حال حاضر نرم افزار حسابداری دارید هم این فرم به کار شما می آید، معمولا در شرکتها منشی ها و یا برخی از افراد غیر از حسابدار برخی دریافت ها و پرداختها را انجام می‌دهند، شما می‌توانید به جای دسترسی دادن به سیستم مالی خود، یک فرم دریافت و پرداخت بسازید و از منشی و یا همکارانتان بخواهید همه دریافتها و پرداختها را در آن ثبت کنند تا حسابدار شما به راحتی با رجوع به اطلاعات آن فرم سیستم مالی خود را به روز کند .

یک فرم دریافت و پرداخت بسازید

فرم دریافت و پرداخت مهمترین فرم در ثبت تراکنشهای مالی است .

هرچند شما می‌توانید دو فرم مجزا بسازید و دریافتها را جدا و پرداختها را جدا ثبت کنید ولی با امکاناتی که فرم افزار دارد نیازی به این کار نیست و می‌توانید هر دو را در یک فرم ثبت کنید.

فرم ساز

آیتمهای این فرم می‌تواند شامل : مبلغ، شرح، تاریخ، اطلاعات چک ، اطلاعات بانک و همچنین در وضعیت پرداخت آیتم نوع هزینه باشد. چون در این مثال برای دریافت و پرداخت یک فرم ایجاد می‌شود باید روی آیتمهای نوع و نحوه تراکنش شرط ایجاد شود ، مثلا تنظیم کنید اگر نحوه تراکنش چک باشد پنل اطلاعات چک نمایش داده شود. و یا اگر نوع تراکنش پرداخت باشد فیلد مربوط به نوع هزینه آشکار شود .

فرم ساز

از ابزارهای محاسباتی استفاده کنید

در این فرم خاص مجموع پرداختها و یا دریافتها بر اساس فیلتر های مختلف می‌تواند به شما نمایش داده شود.

کافیست از ابزار محاسبه گر در پایین جدول نمایش اطلاعات استفاده کنید.

قبل از آن از قسمت فیلتر جستجو یک فیلتر برای نمایش دریافت ها و یک فیلتر برای نمایش پرداختها بسازید، محاسبه گر بر اساسا این فیلتر ها عمل جمع یا میانگین ، بیشترین و کمترین را نمایش و محاسبه می‌کند.

فرم ساز

گزارشات مالی مفید بسازید

با استفاده از بخش گزارش می‌توانید گزارشات متنوعی به صورت نموداری ایجاد کنید.

به عنوان مثال می‌توانید بر اساس فیلد هزینه یک نمودار برای مقایسه میزان هزینه کرد برای هر کدام از عناوین هزینه ها بسازید.

لازم به ذکر است این نمودارها بر اساس فیلترهای دلخواهی که روی آنها اعمال میکنید قابل تغییر هستند . مثلا ممکن است بخواهید نمودار هزینه ها را در محدوده تاریخ خاص نمایش دهید.

فرم ساز