شمارش معکوس در فرمساز

شمارش معکوس

شمارش معکوس شیوه‌ای از شمارش است که در آن اعداد از آخر به اول شمرده می‌شوند.
شمارنده معکوس در فرمساز باعث می‌شود که بتوان زمان رخداد یک رویداد را در فرم با یک شمارشگر معکوس نمایش داد. وجود شمارنده شمارش معکوس در فرم آنلاین بسیار ارزنده و کاربردی است و برای ثبت و ویرایش کنندهٔ فرم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

با استفاده از شمارنده معکوس فرم ساز آنلاین فرم افزار میتوان برای آزمون آنلاین بازهٔ زمانی در نظر گرفت و در طی آزمون زمان باقی مانده به شرکت کنندگان نمایش داده شود در کسب و کار آنلاین میتوان برای تخفیفات و جشنواره‌ها زمان در نظر گرفته شده را با استفاده از این قابلیت نمایش داد. همچنین در فرم استخدام، ثبت نام مدارس، گزارش کار و… این قابلیت کاربران سیستم را از باقی مانده زمان برای ثبت اطلاعات در فرم آگاه میکند.

وجود شمارندهٔ معکوس در فرمساز فرم افزار به سه حالت امکان پذیر است.

شمارنده معکوس داخل فرم

در صورتی که هدف از قرار دادن شمارندهٔ معکوس نمایش بازهٔ زمانی باشد و وجود شمارنده در ثبت فرم بی‌تاثیر باشد بایستی در زبانهٔ طراحی فرم یک فیلد مالتی‌مدیا قرار داده و در تنظیمات فیلد کادر «نوع» را برابر با شمارنده معکوس در نظر گرفت سپس در کادر «اطلاعات» تاریخ سررسید رویداد خود را یادداشت نمود.

شمارش معکوس

شمارنده معکوس قبل از زمان آغاز ثبت فرم

هنگامی که کاربر سیستم قصد داشته باشد تا در یک زمان مشخص محتوای فرم در اختیار افراد قرار گیرد و قبل از زمان مشخص شده به ثبت کنندگان فرم شمارش معکوس نشان داده شود بایستی از زبانهٔ تنظیمات فرم محدودیت ثبت را انتخاب کرده و با مشخص کردن تاریخ شروع و زمان دقیق آن و گزینه «نمایش شمارنده معکوس قبل از شروع» فعال نمود. در این حالت قبل از فرا رسیدن زمان مشخص شده شمارنده به افراد نمایش داده خواهد شد.

شمارش معکوس

شمارنده معکوس حین ثبت فرم

هنگامی که کاربر بخواهد برای ثبت اطلاعات در فرم بازه زمانی در نظر بگیرد و بعد از زمان مشخص شده فرمی ثبت نشود بایستی از زبانهٔ تنظیمات فرم محدودیت ثبت را انتخاب کرده و تاریخ شروع و زمان دقیق آن و همچنین تاریخ پایان و زمان دقیق آن را مشخص نماید همچنین گزینه «نمایش شمارنده معکوس بعد از شروع» فعال نمود.

به عنوان مثال استاد دانشگاهی قصد دارد برای برگزاری امتحانات پایان ترم از فرمساز آنلاین فرم افزار استفاده نماید و برای آزمون بازهٔ زمانی در نظر بگیرد همچنین مدت زمان باقی مانده تا شروع آزمون به صورت شمارش معکوس به افراد نشان داده شود. برای انجام این کار بعد از طراحی آزمون آنلاین با مراجعه به زبانهٔ تنظیمات، بخش محدودیت ثبت در منوی محدودیت زمان تاریخ و زمان دقیق شروع و پایان آزمون را مشخص میکند و در انتها گزینه‌های مربوط به نمایش شمارنده معکوس قبل و بعد از شروع آزمون را فعال نماید.

شمارش معکوس