راهنمای تنظیم ایمیل در فرم‌افزار

ارسال ایمیل پس ثبت و ویرایش فرم

فعال‌سازی ایمیل در فرم‌افزار

بعد از ثبت فرم (پر شدن فرم) امکان ارسال ایمیل به ثبت کننده فرم یا افراد دیگری وجود دارد. (در سه زمان ایمیل ارسال می‌شود، هنگام " ثبت و ویرایش فرم"، "ثبت فرم" و "ویرایش فرم" که در بخش شرط هر ایمیل مشخص می‌شود)

نحوه‌ی استفاده

ابتدا وارد تنظیمات فرم مورد نظر شده، از منوی سمت راست تنظیمات ایمیل انتخاب شود.
کادر "به" را می‌توان به سه حالت پر نمود:
1. . فیلدهای ثابت(کاربر ثبت کننده یا کاربر ویرایش کننده)
2. فیلدهای فرم(فیلد ایمیل)
3.. آدرس ایمیل
این امکان وجود دارد تا همزمان چند ایمیل ارسال شود برای این کار باید هر آدرس ایمیل یا فیلد را با کاراکتر "," از یکدیگر جدا نمود.

ایمیل

در کادر پیام می‌توان متن مورد نظر را یادداشت کرد و یا از فیلدهای فرم در متن ایمیل خود استفاده نمود .
در ادامه می‌توان مشخص کرد چه همگامی ایمیل مورد نظر ارسال شود. به عنوان مثال: در هنگام ثبت یا ویرایش فرم ایمیل ارسال شود و در انتها باید تغییرات مورد نظر را ذخیره نمود.
حال اگر فرمی ثبت یا ویرایش شود بسته به شرایطی که تنظیم شده است ایمیل ارسال می‌شود.

ویدئوی راهنمای ارسال ایمیل در فرمساز

ویدئوی راهنمای استفاده از قالب ایمیل در فرمساز