ثبت مکان

ثبت مکان در فرم ساز

 ثبت مکان

ثبت مکان

بازاریاب ها هنگام ثبت اطلاعات فروشنده‌ها باید مکام و موقعیت آن را در سیستم ثبت نمایند.

یکی از امکاناتی که سیستم فرم ساز در اختیار شما قرار می‌دهد "موقعیت مکانی ثبت فرم" و فیلد "نقشه" می‌باشد، با استفاده از این دو ابزار می‌توان اطلاعات مکانی کاربران و مشتری‌ها و ... را دریافت نمود.

بازاریاب ها و افرادی که در بخش‌های مختلف شهر اطلاعاتی را جمع آوری می‌کنند، با استفاده از موقعیت مکانی ثبت فرم می توان میزان پراکندگی اطلاعات فوق را بر روی نقشه مشاهده نمود، این عمل به صورت خودکار انجام می‌پذیرد و نیازی به این نیست که کاربر در هر بار ثبت اطلاعات موقعیت خود را در فرم یا نقشه انتخاب نماید.

فرمی را جهت معرفی شرکت خود در سایت قرار می‌دهید، با استفاده از ابزار "نقشه" می‌توانید آدرس شرکت را در روی نقشه مشخص کنید. این کار باعث می شود که افرادی که به محل کار شما مراجعه می کنند به آسانی موقعیت شما را پیدا کنند.

در فرم ساز می توان به دو صورت ثبت مکان مشتری را انجام داد، حالت اول به صورت اتوماتیک در تنظیمات فرم مشخص می شود، در این حالت با تنظیم نمودن دریافت مکان مشتری، اطلاعات مکان مشتری در فرم به صورت اتوماتیک ثبت می‌شود و در هنگام نمایش اطلاعات فرم ثبت شده، مکان ثبت در نقشه مشخص و نمایش داده می شود.

با استفاده از فیلد نقشه هم می توان موقعیت مکانی ثبت کننده را ذخیره نمود، در این حالت در صورتی که گزینه "درخواست دریافت موقعیت مکانی" در تنظیمات فیلد نقشه فعال باشد، هنگام ثبت فرم از کاربر اجازه نمایش موقعیتش درخواست می شود، اگر تایید کند، موقعیت فعلی کاربر ثبت کننده فرم ذخیره می شود.

با استفاده از این ابزار برای ذخیره موقعیت نیازی به جستجو در داخل نقشه و انتخاب محل نیست و به سادگی می توان اطلاعات و موقعیت مکانی را ثبت نمود.

مشاهده نمونه فرم ثبت موقیعت مکانی در فرم