ثبت مکان بر روی نقشه

فیلد نقشه در فرم‌ساز

فیلد نقشه در فرم ساز

ثبت مکان بر روی نقشه با فرم ساز

یکی از ابزار فرم ساز استفاده از نقشه و انتخاب یک یا چند نقطه بر روی نقشه می باشد، که راهکارهای فراوانی برای شرکت ها و سازمانها قرار می دهد.

در نظر بگیرید شهرداری یکی از شهرها می خواهد فرمی به صورت الکترونیکی ایجاد نموده و در سایت قرار دهد، تا مردم شهر گزارش خرابی آسفالت را در این فرم ثبت نمایند.

با استفاده از امکانات فرم ساز می تواند فیلد نقشه ای در این فرم قرار داده تا هنگام ثبت فرم محل دقیق این خرابی ها بر روی نقشه انتخاب شود. و پیامک تشکر برای ثبت فرم به ثبت کننده فرم ارسال می شود.

فیلد نقشه در فرم ساز

ابزار نقشه کمک می کند تا به صورت ساده از امکانات ثبت محل دقیق یک نقطه یا محل ثبت فرم استفاده نمود.
نمونه فرم ثبت موقیعت مکانی در فرم

اگر یه شرکت بازاریاب در نظر داشته باشد که بازاریاب های این شرکت در صورت بازاریابی و دریافت سفارش نقطه دقیق محل سفارش گیرنده را مشخص کنند، با استفاده از فیلد نقشه میتواند مختصات محل ثبت فرم را ذخیره نمود و برای افراد دیگر شرکت مانند بخش تحویل کالا ارسال نماید.

نمایش محل و مکان ثابتی در فرم یکی دیگر از امکانات فیلد نقشه می باشد، به اینصورت که محل مورد نظری را نمایش می‌دهد، به طور مثال فرمی ثبت نام در سمینار طراحی شده است در این فرم کاربران اطلاعات خود و تعداد افراد حضور در سمینار را انتخاب می کنند و در انتهای فرم میتوان مکان و آدرس سمینار به صورت نقشه نمایش داد.

با توجه به مطلب گفته شده فیلد نقشه در فرم سازها قابلیت های فراوانی دارد که برای صاحبان کسب و کار می توانند از این امکانات برای استفاده بهینه تر در جمع آوری داده ها استفاده نمایند و مطمئناً این داده ها در نقشه راه مسیر کسب و کار نقش قابل توجهی خواد داشت

فرم افزار با ارائه فیلدهای متنوع در فرمساز و امکان اتصال به crm به کاربران کمک می کند تا مشتریان خود را مدیریت کنند.