تکرار فیلد بصورت تکی و گروهی

استفاده از فیلدهای تکرار شونده در فرم ساز

فیلد‌های تکرار‌شونده در فرم ساز این قابلیت را می‌دهند تا فرمی طراحی کنید که هر فیلد یا پنل آن به صورت نامحدود تکرار شود و کاربر بتواند اطلاعات خود را در آن درج کند.

به عنوان مثال فرمی طراحی می‌کنید و در آن از کاربر میخواهید در صورت دارا بودن بیش از یک شماره همراه، آن را اضافه کند یا به طور مثال اگر در فرم قرار است اسامی فرزندان که بیش از یک نفر هستند همراه با نام‌ و نام خانوادگی، سن، جنسیت و کدملی را به فرم اضافه کند.

به منظور اضافه کردن فیلد برای موبایل می‌بایست از زبانه ی طراحی فرم بر روی فیلد موبایل کلیک کنید و مطابق شکل، گزینه‌ی قابل تکرار بودن فرم را فعال کنید.

فیلد تکرارشونده

همچنین برای فیلدهای مربوط به فرزند باید آن ها را درون یک پنل قرار داده و در تنظیمات پنل، مانند فیلد موبایل قابلیت تکرار‌پذیری را فعال کنید تا در صورت نیاز کاربر از آن استفاده کند.

کد رهگیری