تغییر درگاه پرداخت فرم بر اساس شرط

گذاشتن پیغام و دکمه های پرداخت مختلف جهت هدایت به درگاههای پرداخت متفاوت

تغییر درگاه پرداخت فرم بر اساس شرط

در فرم افزار شما می‌توانید فرمهایی با قابلیت پرداخت آنلاین طراحی کنید. به عنوان نمونه می‌توانید یک فرم برای فروش خدمات و کالا طراحی کنید و بر اساس انتخاب نوع خدمت یا کالا مبلغ معینی را برای پرداخت تعیین کنید.

در تنظیمات فرم شما می توانید یکی از درگاههای پرداخت را به عنوان درگاه پرداخت فرم انتخاب نمایید. تا وجوه پرداختی به آن درگاه واریز شود.

قابلیتی که در این نوشتار معرفی می شود امکان تعیین درگاههای پرداخت متفاوت بر اساس شرط در فرم است.

منظور از شرط، حالتهای مختلفی است که در هنگام پر کردن فرم رخ می‌دهد به عنوان نمونه مثلا اگر متقاضی کالا A را در فرم انتخاب کند وجه واریزی او به درگاه پرداخت آی دی پی و اگر کالای B را انتخاب کند وجه واریزی او به درگاه زرین پال واریز شود. حتی میتوان این تغییر درگاه را بر اساس شروط ترکیبی پیچیده تر هم مشخص کرد.

این تنظیمات در بخش تنظیمات فرم ، قسمت پیغام و تغییر مسیر انجام می شود.

با توجه به اینکه دکمه پرداخت بعد از ثبت فرم ظاهر می شود شما می‌توانید بر اساس شرطهای مختلف روی فرم پیغامهای متفاوت با دکمه پرداخت متفاوت ایجاد نمایید. کافیست روی آیکن + بالای پیغامها کلیک کنید و پیغامهای جدید با دکمه های پرداخت متفاوت ایجاد کنید.

جهت اضافه کردن دکمه پرداخت به پیغام باید روی آیکن لینک کلیک کنید و آدرس اینترنتی و عنوان را مشخص کنید.

در قسمت آدرس اینترنتی اگر آیکن فلش را بزنید لیست پارامترها باز می‌شود در انتهای لیست دو گزینه وجود دارد یکی از آنها لینک پرداخت آنلاین است و دیگری لینک پرداخت با درگاه دیگر.لینک پرداخت آنلاین همان درگاه پیش فرض است که در تنظیمات بخش پرداخت آنلاین مشخص شده است. اگر بخواهید درگاه دیگری را انتخاب کنید باید گزینه لینک پرداخت با درگاه دیگر را انتخاب کنید و از لیست باز شده درگاه مد نظر خود را انتخاب کنید .
 

تغییر درگاه پرداخت فرم بر اساس شرط

با انتخاب درگاه‌های متفاوت در فرم ساز می توانید مدیریت واریزی های خود را در درگاه های مختلف یا برای افراد مختلف به سادگی تنظیم نمایید، پیغام های متفاوت برای انتخاب های مختلف در فرم ساز این قابلیت را به شما می دهد که با انتخال های مختلف بتوانید پیغام های متفاوتی را برای کاربر جهت درک بهتر و جذب کاربر در فرم ساز نمایش دهید