فاکتور فروش
نام شرکت 
تاریخ ثبت: 1399/07/23 17:38
تاریخ سررسید: 1400/07/23
شماره: 139900001
خریدار: مرتضی محمدی
 
موبایل: 09121234567
ایمیل: morteza123@gmail.com
ردیف نام کالا/خدمات تعداد تخفیف(تومان) قیمت واحد(تومان) جمع بدون تخفیف(تومان) جمع کل(تومان)
1 نام کالای 1 1 1,000 10,000 10,000 9,000
2 نام کالای 2 1 1,000 20,000 20,000 19,000
3 نام کالای 3 2 1,000 30,000 60,000 59,000
مجموع: 90,000
ارزش افزوده: 7,830
تخفیف: 3,000
مبلغ نهایی: 94,830
مکان قرارگیری متن
مکان قرارگیری متن
چاپ پرداخت آنلاین