دسترسی کاربران به اطلاعات فرم‌ها

محدود کردن کاربران به دیدن اطلاعات فرم با استفاده از ایجاد و تخصیص فیلتر جستجو

دسترسی کاربران به فرم

دسترسی کاربران به اطلاعات فرم ها

در فرم افزار زمانی که فرمی طراحی می‌کنید می توانید مشخص کنید کدام یک از کاربران به اطلاعات فرم دسترسی داشته باشند.

برای تعیین این دسترسی در تب تنظیمات فرم مورد نظر به قسمت دسترسی بروید و روی گزینه دسترسی سریع کلیک کنید و کاربرانی که مایلید را تیک بزنید تا دسترسی فرم به آنها داده شود .

فرم ساز

این یک دسترسی به کل اطلاعات ثبت شده است ، حالا سوال این است که آیا می‌شود با امکانات فرم افزار دسترسی به اطلاعات را محدودتر کرد.

بگذارید با یک مثال این بخش را توضیح دهم.

فرض کنید فرمی طراحی کرده ایم برای اینکه مدیر روزانه کارهای مورد نظر خود را برای کاربران خود تعیین کند . چیزی شبیه سیستم وظایف کاری .

فرم شامل آیتمهای : نام مجری کار ( کاربر ) ، موضوع کار ، شرح کار ، شرح نتیجه انجام کار و یک گزینه برای وضعیت انجام شدن یا نشدن کار است .

زمانی که مدیر می‌خواهد وظیفه ای را برای کاربری تعیین کند این فرم را تکمیل می‌کند ، ولی مشکل اینجاست که تمام کاربران وظایف محوله به دیگران را هم می‌بینند و این کار را سخت می‌کند.

فرم افزار برای این مشکل هم راه حل ساده ای دارد.

احتمالا در لیست اطلاعات فرم دیده اید که می شود بر اساس آیتمهای مختلف جستجو انجام داد ، مثلا در این فرم خاص من میتوانم بر اساس مجری یک فیلتر جستجو بسازم . و فقط اطلاعاتی را فیلتر کنم که مجری آنها یک کاربر خاص است.

ابتدا باید برای هر کدام از کاربران یک فیلتر بسازید و با نام دلخواه ذخیره کنید.

فرم ساز

در تب تنظیمات فرم قسمت دسترسی بخشی با عنوان دسترسی بر اساس فیلترهای فرم وجود دارد که میتوانید فیلتر ها را به کاربران مورد نظر خود تخصیص دهید .

فرم ساز

با این تنظیم زمانی که هر کاربر با کلمه کاربری خود لاگین کند ، زمانی که لیست اطلاعات فرم را مشاهده کند فقط نتایج فیلترهایی را خواهد دید که مدیر برای او تعیین کرده است.

در این مثال هر کاربر فقط لیست کارها و وظایف محوله خود را خواهد دید.